Semesterprojekt: Semesterprojekt: Internationalisation and Cross-cultural Management in a Theoretical and Methodological Perspective

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende kan vælge bredt mellem emner og problemområder inden for international virksomhedsøkonomi med relevans for de problemstillinger, der er gennemgået på modul 1 og 2.

Læringsmål

Viden

• Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet internationalisering.

• Reflektere over internationalisering på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

• Anvende internationaliseringsteorier på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.

• Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på et videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.

• Analysere internationaliseringsproblemstillinger, der vedrører virksomhedens medarbejdere og ledelse.

• Formidle forskningsbaseret viden.

• Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

• Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

• Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for internationalisering.

• Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

• Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

• Udarbejde en systematisk litteratursøgning efterfulgt af en syntese og en begrebsramme med relevans for den valgte problemstilling.

• Argumentere på et videnskabeligt grundlag.

• Selvstændigt tage ansvar for egen faglige og erhvervsrelevante udvikling og specialisering.

Undervisningsform

De studerende skal vælge en international virksomhedsøkonomisk problemstilling i forlængelse af det stof, der er dækket i modul 1 og 2, og efterfølgende løse følgende opgaver: (1) litteratursøgning i relation til den valgte problemstilling og udformning af begrebsramme, (2) præsentation og diskussion af alternative metodologiske tilgange (på basis af viden inden for videnskabsteori og metodologisk design) og (3) forslag til mulige løsninger af den valgte problemstilling. Semesterprojektet udar-bejdes i grupper og præsenteres i en skriftlig rapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemester project: Semesterprojekt: Internationalisation and Cross-cultural Management in a Theoretical and Methodological Perspective
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
3a) Research Methodology: 5 ECTS (særlige spørgsmål i forbindelse med semesterprojekteksamen).

3b) Semesterprojekt: 5 ECTS

Forudsætning om godkendelse af deltagelse i øvelser, seminarer eller lignende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester project: Semesterprojekt: Internationalisation and Cross-cultural Management in a Theoretical and Methodological Perspective
ModulkodeKAIVØ20163
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet