Theory of Internationalisation of Companies in Institutional Context

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet præsenterer og positionerer de forskellige teorier og metoder inden for internationalisering i virksomheder. Modulet diskuterer virksomheders internationaliseringsaktiviteter i en institutionel sammenhæng med fokus på de forskellige aktører, finansielle og sociale systemer, arbejdsmarkedet, innovationssystemer og socialforvaltning.

Læringsmål

Viden

Definere, forstå og reflektere over nøglebegreber og teorier inden for internationalisering i virksomheder og intitutionelle sammenhænge samt anvende denne viden i praksis (cases).

Færdigheder

Teoretisk og praktisk at kunne redegøre for centrale dele af de modeller og teorier, som belyses, samt på grundlag heraf at kunne undersøge relevante problemstillinger i praksis.

Kompetencer

Diskutere og analysere fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og modeller samt relatere modulernes indhold til beslutningsformål i en virksomhed.

Undervisningsform

Modulet præsenterer og positionerer de forskellige teorier og metoder inden for internationalisering i virksomheder gennem litteratur, forelæsninger/seminarer og caseopgaver. De studerende udarbejder i tværkulturelle grupper en modulrapport om en valgfri og revelant problemstilling, som forsvares ved en mundtlig eksamen.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTheory of Internationalisation of Companies in Institutional Context
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Internationalisation of Companies in Institutional Context
ModulkodeKAIVØ20161
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet