Modul 9: Ledelse af it-udvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål:
Formålet med modulet er at bibringe de studerende viden om ledelse af it-udvikling, som en praktisk, tværfaglig og flerkulturel disciplin. Der er særligt fokus på projektledelse, teamledelse og håndtering af leverandør- og outsourcing forhold.

Indhold:

 1. Overblik over forskellige paradigmer indenfor it-udvikling samt gennemgang af begreber, modeller og metoder af relevans for praktisk gennemførsel af it-udviklingsprojekter.
 2. Forståelse for grundlæggende problemstillinger forbundet med ledelse af it-udviklingsprojekter og hvordan disse kan håndteres.
 3. Ledelse af teams: Gennemgang af forskellige typer af teams, hvordan teams fungerer, hvordan beslutninger træffes i teams, team-sammensætning, teambuilding, team-effektivitet, virtuelle og flerkulturelle teams, løsning af konflikter i teams samt værktøjer der understøtter samarbejde i teams.
 4. Leverandør og outsourcing forhold: Gennemgang af relevante overvejelser i forbindelse med valg og håndtering af leverandører, herunder fordele, udfordringer, omkostninger og styring af outsourcing setups, ressourcer og relationer.

Læringsmål

Viden

 • Opnår viden om, hvordan it-udviklingsprojekter, teams, og leverandører ledes
 • Opnår viden til at kunne forstå og reflektere over ledelse af it-udviklingsprojekter på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

 • Til kritisk at kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og redskaber indenfor ledelse af it-udvikling, bl.a. på baggrund af vurdering af den konkrete situation og opgave

Kompetencer

 • Til at kunne overskue og styre programmer bestående af en portefølje af it-udviklingsprojekter
 • Til at kunne analysere et it-udviklingsprojekt og de rammer det foregår under med henblik på at vælge og tilpasse strategi og udviklingsmodel for projektet
 • Til at kunne organisere, planlægge, risikovurdere, interessenthåndtere, estimere og budgettere it-udviklingsprojekter
 • Til at kunne tilrettelægge arbejdsprocesser og rammer for projektarbejde på en måde som skaber høj produktivitet og kvalitet
 • Til at kunne styre arbejdsprodukter der udarbejdes under projektarbejdet og konsekvensvurdere og styre ændringer til disse, herunder planer og budgetter
 • Til at kunne etablere, organisere og lede både almindelige, tværkulturelle og virtuelle teams samt gennemføre team building-aktiviteter og facilitere vidensdeling, samarbejde og konfliktløsning i teams
 • Til at kunne vælge leverandører og vurdere hvilken aftaleform og relation, der ønskes med leverandøren, herunder være i stand til at vurdere under hvilke omstændigheder og hvad, der med fordel kan outsources

Undervisningsform

Modulet afvikles som en række af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres og afprøves gennem mindre øvelser. Undervisningen baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler, således at de studerende på udvalgte områder får adgang til højeste internationale forskning, introduceres for klassiske artikler indenfor området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler indenfor dette fag. Som en del af undervisningen inddrages cases fra både offentlige og private virksomheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 9: Ledelse af it-udvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 9: Management of IT Development
ModulkodeKAITL20209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i it-ledelse
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet