Modul 7: Implementering af it-baserede systemer i organisationer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål:
Formålet med modulet er at bibringe de studerende viden om ledelse af informationssystemer, med vægt på problemstillinger forbundet med forandringsledelse og implementering af it-baserede systemer i organisationer.

Indhold:

  1. Implementering af it-baserede systemer: Muligheder og udfordringer forbundet med organisatorisk implementering af it-baserede systemer fra projekter startes, og til systemer er succesfuldt implementeret.
  2. Forandring og forandringsledelse, der er forbundet med implementering af it-baserede systemer
  3. Ledelsesmæssige problemstillinger, der er forbundet med it-baseret organisatorisk forandring, på medarbejdernes perspektiv og opfattelser samt på de konkrete praktiske aktiviteter, der er forbundet med implementering af it-baserede systemer.  

Læringsmål

Viden

  • Opnår viden om ledelsesmæssige og praktiske problemstillinger forbundet med implementering af it-baserede systemer i organisationer
  • Opnår viden til at kunne forstå og reflektere over forandring, forandringsledelse og implementering af it-baserede systemer på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

  • Til kritisk at kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og redskaber indenfor implementering af it-baserede systemer, bl.a. på baggrund af vurdering af den konkrete situation og opgave

Kompetencer

  • Til at kunne analysere forandringsinitiativer og opstille strategier og planer for håndtering af forandringsprocesser i forbindelse med implementering af it-baserede systemer
  • Til at kunne lede organisatoriske forandringsprocesser som omhandler implementering af nye it-baserede systemer
  • Til at kunne forestå praktiske opgaver forbundet med indførelse af nye it-baserede systemer, herunder tilrettelæggelse af undervisningsforløb

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række af forelæsninger og mindre øvelser og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til højeste internationale forskning, introduceres for klassiske artikler indenfor området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler indenfor dette fag. Som en del af undervisningen inddrages cases fra både offentlige og private virksomheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 7: Implementering af it-baserede systemer i organisationer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 7: Implementation of IT Based Systems in Organisations
ModulkodeKAITL20207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i it-ledelse
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet