Modul 6: Design af it-baserede systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål:
Formålet med modulet er at bibringe de studerende viden om, hvordan man designer it-baserede systemer og facilitere designprocesser.

Indhold:

 1. Definition af design.
 2. Designudfordringer: Gennemgang af væsentlige problemstillinger og udfordringer som skal håndteres, når man designer it-baserede systemer.
 3. Designparadigmer: Gennemgang af forskellige designparadigmer og de ideer og antagelser, der ligger bag.
 4. Designmetoder: Gennemgang af designmetoder med hovedvægt på det brugerrettede og funktionelle design, herunder hvordan man opbygger forståelse for kunder og brugere, indsamler data, arbejder med designmodeller og prototyper samt kravspecifikationer.

Læringsmål

Viden

 • Opnår viden om modeller og metoder til brugerrettet og funktionelt design af it-baserede systemer, dominerende designparadigmer, samt viden om hvordan man kan tilrettelægge og facilitere designprocesser
 • Opnår viden til at kunne forstå og reflektere over design af it-baserede systemer på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

 • Til kritisk at kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og redskaber indenfor design af it-baserede systemer, bl.a. på baggrund af vurdering af den konkrete situation og opgave

Kompetencer

 • Til at kunne vælge, tilpasse og anvende konkrete designmetoder, modeller, teknikker og værktøjer
 • Til at kunne sikre sammenhæng mellem organisatoriske mål og behov og designet af et it-baseret system
 • Til at kunne sikre sammenhæng mellem de organisatoriske fordele, der er forbundet med et bestemt design set i forhold til risici, teknisk kompleksitet og omkostninger
 • Til at kunne tilrettelægge og facilitere involverende, brugerrettede designprocesser

Undervisningsform

Modulet afvikles som en række af forelæsninger og udgør det primære udgangspunkt for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til højeste internationale forskning, introduceres for klassiske artikler indenfor området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler indenfor dette fag. Som en del af undervisningen inddrages cases fra både offentlige og private virksomheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 6: Design af it-baserede systemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6: Design of IT Based Systems
ModulkodeKAITL20206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i it-ledelse
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet