Modul 5: it-baseret forbedring af organisatoriske processer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål:
Formålet med modulet er at bibringe de studerende viden om, hvordan man gennemfører innovativ, it-baseret forbedring af organisatoriske processer samt de ledelsesmæssige aspekter, der kan være forbundet hermed.

Indhold:

  1. Organisatoriske processer. Forskellige typer af organisatoriske processer og hvordan de kan ændres vha. innovativ anvendelse af IT.
  2. Teknologisk og organisatorisk innovation: Forskellige typer af innovation, innovative processer, og ledelse af innovation.
  3. Proces-modellering, -analyse og -design: Forskellige metoder til systematisk modellering, analyse og (re)design af organisatoriske processer.

Læringsmål

Viden

  • Opnår viden om organisatoriske processer, ledelse af it-baseret innovation samt viden om modellering, analyse og design af organisatoriske processer
  • Opnår viden til at kunne forstå og reflektere over it-baseret innovation og forbedring af organisatoriske processer på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

  • Til kritisk at kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og redskaber indenfor it-baseret innovation og ledelsen af denne, bl.a. på baggrund af vurdering af den konkrete situation og opgave

Kompetencer

  • Til at kunne relatere it-baseret innovation til overordnede organisatoriske og forretningsmæssige mål
  • Til at kunne skabe og styre innovative miljøer og processer samt lede og gennemføre problemløsning af komplekse, risikofyldte og svært afgrænselige tværfaglige problemer, som omfatter både teknologiske, organisatoriske, og politiske aspekter
  • Til at kunne anvende teori om it-baseret innovation til kritisk og reflekteret evaluering, tilpasning og brug af metoder til it-baseret innovation
  • Til at kunne anvende metoder, notationer og værktøjer til systematisk modellering, analyse og (re)design af organisatoriske processer

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række af forelæsninger og mindre øvelser og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes også, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til højeste internationale forskning, introduceres for klassiske artikler indenfor området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler indenfor dette fag. Som en del af undervisningen inddrages cases fra både offentlige og private virksomheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 5: it-baseret forbedring af organisatoriske processer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 5: IT Based Improvement of Organisational Processes
ModulkodeKAITL20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i it-ledelse
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet