Modul 4: Semesterprojekt: Ledelse af informationssystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modul 4 består af to fagelementer:

 • 4.1: Et kursus i forskningsmetode.
 • 4.2: Et studieprojekt.

Derudover er der en tæt sammenhæng til Modul 2 og 3 i den forstand, at de studerende emnemæssigt skal arbejde med problemstillinger indenfor det faglige felt, der udspændes af disse moduler, og benytte de teorier og metoder som de præsenteres for gennem disse moduler.

Mål:
Formålet med modulet er at bidrage bredt til at opbygge de studerendes it-ledelsesmæssige kompetencer. Der lægges dog især vægt på, at de studerende opnår stor faglig dybde indenfor et afgrænset område med betydning for ledelse af informationssystemer i praksis og at de studerende opbygger deres forskningsmetodiske og meta-kognitive kompetencer.

Indhold:
Modul 4.1: Forskningsmetode. Kurset omfatter:

 1. Videnskabelige teorier, metoder og redskaber, der anvendes indenfor forskning i informationssystemer og it-ledelse.

Modul 4.2: Semesterprojekt. Der er følgende indholdsmæssige krav til semesterprojektet:

 1. Emne: Emnemæssigt skal projektarbejdet behandle væsentlige problemstillinger forbundet med ledelse af informationssystemer. Teorier og metoder fra modul 2 og 3 skal således inddrages og anvendes.
 2. Forskningsmetode: Metodisk skal projektarbejdet baseres på en eller flere af de forskningsmetoder og teorier, som de studerende præsenteres for i modul 4.1: Forskningsmetode.
 3. Tværfagligt: De studerende kan inddrage relevante elementer fra deres bacheloruddannelse, og benytte disse elementer til at kvalificere deres behandling af de ledelsesmæssige problemstillinger der fokuseres på.
 4. Praksis: Projektet skal omfatte interaktion med praksis, og behandle problemstillinger der er relevante for praksis.

Læringsmål

Viden

 • Opnår viden om videnskabelige teorier, metoder og redskaber, der anvendes indenfor forskning i informationssystemer og it-ledelse
 • Opnår viden til at kunne forstå og reflektere over it-ledelse på et videnskabeligt grundlag
 • Opnår indgående viden angående problemstillinger, der knytter sig til it-ledelse i praksis

Færdigheder

 • Til at kunne anvende generelle samfundsvidenskabelige teorier og metoder til analyse af problemstillinger angående informationssystemer og ledelsen af disse
 • Til at kunne arbejde og samarbejde tværfagligt samt drage nytte af generel forståelse for hvordan både offentlige og private organisationer fungerer
 • Til kritisk at kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og færdigheder indenfor it-ledelse med henblik på at opstille analyse- og løsningsmodeller, der er relevante i en specifik praktisk case

Kompetencer

 • Til at kunne anvende teorier, begreber, modeller og andre former for forskningsbaseret viden indenfor it-ledelse på en praktisk problemstilling
 • Til at kunne identificere, analysere og vurdere problemstillinger, der knytter sig til it-ledelse i en konkret organisation
 • Til at kunne rådgive og fremsætte it-ledelsesmæssige løsningsforslag med udgangspunkt i en forståelse for den konkrete organisations specifikke forretnings-, organisatoriske- og it-mæssige betingelser, muligheder og begrænsninger

Undervisningsform

Modulet gennemføres som problemorienteret projektarbejde, der understøttes af et kursus i forskningsmetode. Der skabes tæt sammenhæng mellem projektarbejde og kursus, således at kurset dels understøtter det problemorienterede projektarbejde fx ved at understøtte de studerendes valg og tilpasning af konkrete metoder, dels ved at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier inddrages i kurset og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring. Der afholdes en midtvejsevaluering, hvor udvalgte centrale arbejdsprodukter gennemgås og kvalitetssikres.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 4: Semesterprojekt: Ledelse af informationssystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig, ekstern eksamen med udgangspunkt i projektet
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 4: Semester Project: Management of Information Systems
ModulkodeKAITL20204
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i it-ledelse
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet