Modul 3: Ledelse af informationssystemer: Alignment, strategi og governance

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål:
Formålet med modulet er at bibringe de studerende forståelse for ledelse af informationssystemer og it-organisationer samt forståelse for hvordan man kan skabe sammenhæng mellem organisatoriske mål, strategier og it-initiativer.

Indhold:

 1. Alignment: Hvordan sikres sammenhæng mellem it-udvikling og organisationens forretningsmæssige behov og mål? Hvordan kommunikeres og samarbejdes der mellem it-afdelingen og forretningen?
 2. It-strategi: Formulering af it-strategier, og strategiens rolle i organisationen
 3. It-governancestrukturer, herunder problemstillinger som fx centralisering vs. decentralisering  af IT beslutninger
 4. It-porteføljeledelse, herunder prioritering og planlægning af en It-systemportefølje
 5. Informationssystemer og gevinster: Formulering af business case baseret på indsigt i de faktorer der har betydning for vurdering af informationssystemers økonomi og gevinster.  
 6. It-afdelingens rolle og organisering, fx nøglebeslutninger, ansvarsfordeling, måder at organisere it-afdelinger på, brug af konsulenter, IT Service Management og håndtering af emerging technologies.

Læringsmål

Viden

 • Opnår viden om centrale problemstillinger mht. ledelse af informationssystemer, så som hvordan der sikres sammenhæng mellem generelle organisatoriske strategier og udviklingen af informationssystemer, hvordan man styrer en portefølje af informationssystemer, hvordan beslutningsprocesser vedr. informationssystemer tilrettelægges (”IT governance”) og hvordan en IT funktion organiseres og ledes
 • Opnår viden til at kunne forstå og reflektere over ledelse af informationssystemer på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

 • Til kritisk at kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber indenfor informationssystemer

Kompetencer

 • Til at kunne koordinere og skabe sammenhæng (”alignment”) mellem (på den ene side) organisationers generelle strategi og mål, og (på den anden side) organisationers udvikling og anvendelse af it således, at it skaber størst mulig værdi for organisationen
 • Til at kunne udarbejde specifikke it-governance modeller på tværs af en it-funktion og resten af organisationen
 • Til at kunne udarbejde it-strategier i et tværfagligt samarbejde med væsentlige interessenter.
 • Til at kunne tilrettelægge og lede organisatoriske enheder og nøgleprocesser internt i en it-funktion
 • Til at kunne lede, planlægge, evaluere og prioritere en portefølje af systemer, herunder også udarbejde business cases for systemer
 • Til at kunne vælge anskaffelsesstrategi for nye it-systemer, herunder vurdere fordele og ulemper ved forskellige strategier i konkrete situationer
 • Til at kunne designe og lede en it-funktions serviceydelser (”service management”) i forhold til resten af organisationen

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet.

Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til højeste internationale forskning, introduceres for klassiske artikler indenfor området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler indenfor dette fag. Som en del af undervisningen inddrages cases fra både offentlige og private virksomheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 3: Ledelse af informationssystemer: Alignment, strategi og governance
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3: Information Systems Management: Alignment, Strategy and Governance
ModulkodeKAITL20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i it-ledelse
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet