Modul 2: Informationssystemers rolle i organisationer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål:
Formålet med modulet er at bibringe de studerende forståelse for, hvilken rolle informationssystemer spiller i moderne organisationer og hvordan informationssystemer kan anvendes til at skabe værdi og konkurrencemæssige fordele.

Indhold:

  1. Definitioner, begreber og modeller af relevans for at forstå Informationssystemers betydning for organisationer, herunder hvordan man kan identificere deres strategiske og værdiskabende betydning, hvordan informationssystemer kan anvendes til at opnå konkurrencemæssige fordele, og hvordan de kan anvendes internt i organisationer.
  2. Gennemgang af forskellige typer af informationssystemer.
  3. Fokus på nye teknologier der er på vej til at slå igennem samt forståelse af teknologiudbredelse i organisationer og på samfundsplan.

Læringsmål

Viden

  • Opnår viden om informationssystemer og deres anvendelse, herunder forskellige typer af informationssystemer, hvilken rolle disse spiller i moderne organisationer, hvilken strategisk rolle de kan have samt hvordan teknologi spredes
  • Opnår viden til at kunne forstå og reflektere over informationssystemers rolle i organisationer på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

  • Til kritisk at kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber indenfor informationssystemer

Kompetencer

  • Til at kunne analysere og vurdere betydningen af informationssystemer for en organisation
  • Til at kunne anvende begreber og modeller angående konkurrence og værdiskabelse med henblik på at identificere og analysere muligheder for anvendelse af informationssystemer
  • Til at kunne rådgive og fremsætte løsningsforslag ang. informationssystemer med udgangspunkt i forståelse for organisatoriske og forretningsmæssige betingelser, muligheder og begrænsninger

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger, støttet af øvelser. Der vil desuden være sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet.

Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til højeste internationale forskning, introduceres for klassiske artikler indenfor området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler indenfor dette fag. Som en del af undervisningen inddrages cases fra både offentlige og private virksomheder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 2: Informationssystemers rolle i organisationer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 2: The Role of Information Systems in Organisations
ModulkodeKAITL20202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormIntern - mundtlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i it-ledelse
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet