Modul 11: Semesterprojekt: Forskningsmetode og faglig fordybelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål:
Formålet med modulet er at give de studerende mulighed for at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering samt opnå stor faglig dybde i et selvvalgt, afgrænset emne indenfor it-ledelse. Dette sker på baggrund af et systematisk litteraturstudie af international forskning inden for det selvvalgte emne.

Indhold:

 1. Projektet er en forberedelse til udarbejdelse af specialet på det afsluttende semester, fx i form af identifikation af forskningsspørgsmål og fordybelse i et specifikt emne som der arbejdes videre med i specialet.
 2. Projektet skal omfatte et systematisk litteraturstudie der emnemæssigt knytter sig til fx it-linjeledelse, it-udvikling, it-projektledelse eller it-baseret innovation og forretningsudvikling.
 3. Fokus er på at kunne gennemføre en analyse af og skabe forståelse for en it-ledelsesmæssig problemstilling på et videnskabeligt grundlag.
 4. Projektet afrapporteres i artikelform.

Læringsmål

Viden

 • Opnår stor faglig dybde mht. et selvvalgt, afgrænset emne indenfor it-ledelse
 • Opnår viden om de kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, der anvendes indenfor det selvvalgte emne
 • Opnår viden til at kunne forstå og reflektere over it-ledelse på et videnskabeligt grundlag
 • Opnår viden til at kunne identificere relevante videnskabelige problemstillinger indenfor it-ledelse   

Færdigheder

 • Til at kunne anvende de videnskabelige metoder og redskaber der anvendes til at udføre litteraturstudier indenfor forskning i it-ledelse
 • Til kritisk at kunne vurdere og argumenterer overbevisende for valg, tilpasning og anvendelse af forskningsmetodiske og videnskabelige teorier, metoder og redskaber i det gennemførte litteraturstudie

Kompetencer

 • Til at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering og kunne tilrettelægge et forløb, hvorigennem der tilegnes den ønskede viden om et selvvalgt, afgrænset emne indenfor it-ledelse
 • Til at kunne gennemføre, dokumentere og formidle et omfattende litteraturstudie
 • Til at kunne demonstrere indgående kendskab til den eksisterende litteratur indenfor det selvvalgt, afgrænset emne

Undervisningsform

Modulet gennemføres som problemorienteret projektarbejde.

Der afholdes en midtvejsevaluering, hvor udvalgte centrale arbejdsprodukter gennemgås og kvalitetssikres.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 11: Semesterprojekt: Forskningsmetode og faglig fordybelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 11: Semester Project: Research Method and Disciplinary Immersion
ModulkodeKAITL202011
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i it-ledelse
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet