Modul 10A: Datadrevet forretningsudvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål:
Formålet med modulet er at bibringe de studerende forståelse for datadrevet forretningsudvikling, med fokus på dataintensive analyseteknikker, datavisualisering og anvendelse af forskellige typer af data til vurdering og udvikling af nye forretningsmuligheder.

Målet er, at de studerende tilegner sig de nødvendige computationelle kompetencer, der sætter dem i stand til at vælge, analysere og visuelt præsentere relevante dataformer, datasæt og analyseresultater på en sådan måde, at data kan anvendes til at identificere forretningsmuligheder, der skaber værdi for kunder/brugere og/eller konkurrencemæssige fordele ift. positionering i et givent marked. 

Indhold:

 1. Vurdering og valg af relevante datasæt samt klargøring af datasæt med henblik på analyse.
 2. Gennemgang og anvendelse af dataintensive analyseteknikker.
 3. Gennemgang og anvendelse af metoder til datavisualisering.
 4. Fokus på sammenhængen mellem valg af relevante datasæt, dataanalyse, datavisualisering og metoder til identifikation af både internt- og eksternt-rettede muligheder for forretningsudvikling.

Læringsmål

Viden

 • Opnår viden om metoder og teknikker til at analysere og visualisere forskellige dataformer med henblik på innovativ datadrevet forretningsudvikling
 • Opnår viden om hvordan datadrevet forretningsudvikling kan støtte organisationers mål, strategier og konkurrencesituation
 • Opnår viden til at kunne forstå og reflektere over datadrevet forretningsudvikling på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

 • Til kritisk at kunne vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder og teknikker inden for datadrevet forretningsudvikling  

Kompetencer

 • Til at kunne vurdere og udvælge dataformer og datasæt, der er relevante for en selvvalgt problemstilling inden for forretningsudvikling
 • Til at kunne vælge, tilpasse og anvende konkrete metoder og teknikker til dataanalyse og visualisering
 • Til at kunne identificere forretningsudviklende løsningsforslag baseret på analyseresultater og visualisering heraf
 • Til at kunne argumentere overbevisende for at løsningsforslag er relevante og innovative for en given organisation eller type af organisationer
 • Til at kunne diskutere data-orienterede problemstillinger med tekniske specialister
 • Til at være brobygger mellem tekniske specialister og andre organisatoriske interessenter, der skaber og anvender data samt har behov for datadrevet forretningsudvikling

Undervisningsform

Kurset afvikles som en kombination af forelæsninger, opgaveløsning og peer-reviews samt studenterpræsentationer. De studerende arbejder bl.a. med et selvvalgt datasæt, der klargøres, analyseres, visualiseres og anvendes til at fremsætte løsningsforslag, der er relevante og innovative for en given organisation eller type af organisationer. De studerende arbejder i grupper og gruppens arbejde dokumenteres løbende i en portfolio.     

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Aflevering af portfolio er en forudsætning for indstilling til prøven.

Prøver

Prøvens navnModul 10A: Datadrevet forretningsudvikling
Prøveform
Mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 10A: Data-driven Business Development
ModulkodeKAITL202010A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i it-ledelse
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet