International virksomhedskommunikation i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter eksamensportfolio relateret til kompetenceafklaring og det projektorienterede forløb. Modulet har til formål at fremme den studerendes professionelle og faglige selvafklaring. Dette gøres med afsæt i semesterets projektorienterede forløb og skal resultere i, at den studerende ved semesterets afslutning har fået mulighed for at blive afklaret i forhold til egne erhvervsmæssige interesser og ambitioner.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

  • egne professionelle og personlige kompetencer
  • de kompetencer, der er påkrævet til at nå egne karrieremål
  • arbejde med (videre)udvikling af egne kompetencer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

  • at italesætte egne værdier, kompetencer og erfaringer
  • at omsætte egne faglige interesser og styrker til et kompetencesprog
  • at udarbejde egen karriereplan og plan for videreudvikling af egne kompetencer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

  • selvstændigt at analysere problemstillinger og fænomener, som inddrager den studerende selv
  • at tage ansvar for egen professionel udvikling
  • at identificere egne kompetencer, faglige såvel som personlige, på baggrund af konkrete praksiserfaringer
  • at formidle egne kompetencer, udviklings- og karriereplaner i adækvate formater.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternational virksomhedskommunikation i praksis
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportfolio, som den studerende sammensætter i løbet af 2. og 3. semester. Portfolioen skal indeholde erfaringsrapport fra det projektorienterede forløb, dokumentation for gennemført projektorienteret forløb, karriereplan med kompetenceafklaring samt yderligere elementer efter studienævnets nærmere bestemmelse.
Portfolioen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portfolio.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Business Communication in Practice (English)
ModulkodeKAINV2301
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet