Krisekommunikation og kriseledelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i, at organisationer, virksomheder og institutioner opererer i en verden, der i stadig stigende grad er præget af forandringer, disruptions og kriser. Kriseledelse og krisekommunikation ses som naturligt integreret i hinanden. 

Kurset arbejder med strategisk kriseledelse i forhold til to aspekter: For det første er der fokus på krisens omfang og type, dvs. er det fx en krise på et marked, i relation til et produkt, i relation til medarbejdere, andre stakeholdere eller til image og reputation. For det andet ligger vægten på krisens typiske faser. Den klassiske og ’reaktive’ tilgang suppleres med teorier om emergent og ’proaktiv’ kriseledelse, herunder med inddragelse af teorier om issues management, risk management, public affairs og strategic foresight.

Kurset arbejder med strategisk krisekommunikation i forhold til to perspektiver: For det første med design af krisekommunikation i relation til de stakeholdere (interne såvel som eksterne), som organisationen er afhængig af. For det andet med design af krisekommunikation i relation til krisens omfang eller type. Herunder arbejdes der med ’ongoing crisis communication’, og forholdet mellem krisekommunikation og image, identity og reputation.

Læringsmål

Viden

  • kriseledelse og krisekommunikation som discipliner
  • centrale teorier, modeller og koncepter inden for reaktiv og proaktiv kriseledelse og krisekommunikation.

Færdigheder

  • at identificere organisatoriske kriser og deres type
  • at udvikle kriseledelses- og krisekommunikationsstrategier
  • at designe hensigtsmæssig krisekommunikation.

Kompetencer

  • at integrere centrale kriseledelses- og krisekommunikationsteorier i deres organisationsstrategiske sammenhæng
  • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for fagområdet.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKrisekommunikation og kriseledelse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og metoder, der er præsenteret inden for det udvalgte område.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCrisis Communication and Crisis Management
ModulkodeKAINV2215
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet