Multimodal og grafisk kommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er at introducere den studerende til multimodal og grafisk kommunikation og gennem forskellige teorier og praktiske cases udvikle den studerendes forståelse af og kompetencer til at udvikle, planlægge og gennemføre formidling med anvendelse af multimodale og grafiske værktøjer. Der kan være tale om kommunikation i virksomheds- og organisationssammenhænge via fx video, animation, lyd/podcast og grafiske værktøjer .

 

Læringsmål

Viden

  • tilgange og teorier inden for multimodal og grafisk kommunikation og formidling i virksomheds- og organisationssammenhænge
  • kontekster, interessenter og målgrupper for strategisk multimodal og grafisk virksomheds- og organisationskommunikation
  • introduktion til forskellige former for digitale værktøjer til multimodal og grafisk kommunikation og formidling via fx video, animation, lyd/podcast og grafik. 

Færdigheder

  • at arbejde strategisk og praktisk med multimodal og grafisk kommunikation og formidling i virksomheds- og organisationssammenhænge, herunder overveje relevante digitale formidlingsformer og strategier og reflektere over brugen af disse
  • at udvikle, tilrettelægge, analysere, gennemføre og evaluere multimodale og grafiske kommunikationsprodukter i form fx video, animation, lyd/podcast og grafik.

Kompetencer

  • at udvikle og planlægge kommunikation til en specifik virksomheds- eller organisationskontekst ved brug af multimodale og grafiske værktøjer
  • at reflektere kritisk over multimodal og grafisk kommunikation og formidling i en virksomheds- og organisationssammenhæng.

 

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMultimodal og grafisk kommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de teorier og metoder, der er præsenteret inden for det udvalgte område.

Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMultimodal and Graphic Communication
ModulkodeKAINV2214
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet