Den sociale organisation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

  • Sociologiske perspektiver på organisationer

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden og forståelse af:

  • sociologiske faktorers indflydelse på social interaktion, netværksdannelse og læring i en organisation.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

  • at analysere arbejdssituationer påvirket af sociale faktorer.
  • at identificere situationer, der giver mulighed for organisatorisk og/eller interkulturel læring.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer i:

  • at forholde sig refleksivt til social interaktion og kulturmøder i organisationer og kunne anvende disse som udgangspunkt for organisationsudvikling.
  • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at fortsætte kompetenceudvikling inden for området.

Undervisningsform

Se studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen sociale organisation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 2-dages hjemmeopgave. Besvarelsen må højst være på 6 sider. Den studerende skal på baggrund af en opgave stillet af kursusholder demonstrere kendskab til de temaer, teorier og metoder, som er blevet præsenteret i kurset.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Social Organization
ModulkodeKAINV2211
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet