Virksomheden i den globale verden

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • virksomheden i den globale verden
 • virksomhedens kommunikation i den globale verden.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • globaliseringsprocesser set i et økonomisk, kulturelt og teknologisk perspektiv, herunder betydningen af digital forbundenhed 
 • organisationskultur og -kommunikation i fremmedsprogsområdet set i globalt perspektiv
 • internationale organisationer og konventioner i relation til virksomhedens virke
 • virksomhedens sprog- og kommunikationspolitik
 • sproglige og retoriske strategier i virksomhedens eksterne kommunikation inden for fremmedsproget, bl.a. inden for online kommunikation og digitale genrer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

 • på videnskabeligt niveau at redegøre for de globale processers, herunder internationale konventioners, indvirken på virksomhedens betingelser
 • at analysere virksomhedens organisationskommunikation i en globaliseringskontekst, herunder digital kommunikation
 • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at udarbejde og formidle en organisationskommunikativ strategi på fremmedsproget
 • på baggrund af en forståelse af kulturelle forskelles betydning at analysere og udarbejde tekster til brug for virksomhedens eksterne kommunikation med anvendelse af passende (fremmed)sproglige og retoriske strategier, bl.a. digital kommunikation.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

 • selvstændigt at arbejde teoretisk og praktisk med ekstern organisationskommunikation.

Undervisningsform

Se studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomheden i den globale verden
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 4-dages hjemmeopgave, der indeholder udvalgte elementer fra flere af modulets fagområder. Besvarelsen må højst være på 12 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobal Corporate Communication
ModulkodeKAINV2203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet