Semesterprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende mulighed for at analysere en problemstilling inden for uddannelsens kerneområder.

I semesterprojektet skal den studerende definere og analysere en problemstilling inden for uddannelsens kerneområder. Projektet kan bearbejde en teoretisk problemstilling eller en praktisk-teoretisk problemstilling. Projektet kan gennemføres i samarbejde med en virksomhed eller anden organisation. Projektet forventes gennemført i tæt samarbejde med et relevant forskningsmiljø. Emnet for semesterprojektet vælges af den studerende og godkendes af linjekoordinatoren.

Læringsmål

Viden

  • identificere videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester.
  • reflektere over problemstillinger inden for viden, innovation og entrepreneurship på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

  • til at identificere og definere et relevant forskningsspørgsmål indenfor uddannelsens kerneområder.
  • til at dokumentere og reflektere over de anvendte forskningsmetoder.
  • til at analysere forskningsspørgsmålet ud fra relevant litteratur og data.
  • til at evaluere resultaterne og diskutere implikationer.
  • til skriftlig og mundtlig fremstilling på akademisk niveau af forskningsspørgsmålet, metoderne, analysen og konklusionerne.

 

Kompetencer

  • til at initiere, styre og gennemføre problemorienteret projektarbejde.
  • til at koordinere egne ressourcer til at løse komplekse faglige problemstillinger.
  • til at tage ansvar for egen faglig læring og udvikling.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper af en eller flere studerende. De(n) studerende får tilknyttet en vejleder. Projektarbejdet kan afrapporteres i forskellige former, herunder en projektrapport eller en videnskabelig artikel.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig med udgangspunkt i et projekt eller videnskabelig artikel.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester project
ModulkodeKAINV201715
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.), Studienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet