Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning for deltagelse i modulet, at alle forudgående moduler på uddannelsen er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kandidatspecialet skal dokumentere kompetence til at arbejde med videnskabelige teorier og metoder inden for et afgrænset emne byggende på centrale områder indenfor innovation og videnøkonomi.

Specialet kan behandle teoretisk-praktiske problemstillinger, f.eks. i et samarbejde med en virksomhed eller organisation eller rene teoretisk-metodiske problemstillinger. Emnet, der godkendes af studienævnet, skal have en kompleksitet og et omfang, så det kan gennemføres i løbet af et semester.

Læringsmål

Viden

 • om relevante empiriske og/eller teoretiske problemer indenfor studiet kerneområder.
 • om metoder og teorier til at analysere problemer indenfor studiets kerneområder.

Færdigheder

 • til at identificere og definere et relevant forskningsspørgsmål samt udføre en videnskabelig analyse indenfor et eller flere af studiets kerneområder.
 • til at anvende relevante teorier på indsigtsfuld vis og kritisk reflektere på de anvendte teorier, metoder og det empiriske materiale, der ligger til grund for analysen.
 • til at analysere og kritisk vurdere relevante eksisterende tilgange, koncepter og forskning relateret til specialets emne.
 • til at reflektere omkring alternative teoretiske og metodiske analytiske tilgange af relevans for specialets emne.
 • til at konstruere strategier for løsninger relateret til det valgte forskningsspørgsmål.
 • til at evaluere og diskutere implikationerne.
 • til at udføre en skriftlig og mundtlig afrapportering af forskningsspørgsmål, metode, analyse og konklusioner på akademisk niveau.

Kompetencer

 • til at initiere, udføre og afslutte problemorienteret forskning.
 • til at koordinere egne ressourcer til løsning af komplicerede tværfaglige problemer.
 • til at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.
 • til at lede kompliceret forskning og udvikle nødvendige løsninger på de faglige problemer, der må opstå.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMaster thesis
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster thesis
ModulkodeKAINV201711
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet