Projektorienteret studieforløb

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagelse i 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er, at den studerende kan omsætte indlæringen fra 1. og 2. semester i et virksomhedsprojekt som en forløber for kandidatafhandlingen i det efterfølgende semester.

Et projektorienteret studieforløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med praksis i virksomheder og organisationer. Et projektorienteret studieforløb finder sted ved danske eller udenlandske virksomheder, institutioner og myndigheder i Danmark eller i udlandet eller ved internationale organisationer lokaliseret i Danmark eller i udlandet. Studieforløbet skal have et uddannelsessigte, og de arbejdsopgaver, der indgår, skal være af akademisk karakter.

Et projektorienteret studieforløb afsluttes med udarbejdelse af en erfaringsrapport og en projektrapport. Projektrapporten tager udgangspunkt i de konkrete opgaver inden for innovation og entrepreneurship, som den studerende har været med til at løse i virksomheden eller organisationen. Projektrapporten, der danner udgangspunkt for eksamen, skal dokumentere de teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag opgavernes løsning samt vurdering og valg mellem alternative løsninger.

Læringsmål

Viden

 • Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester.
 • Reflektere over problemstillinger inden for innovation og entrepreneurship på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

 • Anvende teorier inden for innovation og entrepreneurship på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
 • Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
 • Formidle forskningsbaseret viden.
 • Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for innovation og entrepreneurship.
 • Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.
 • Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • Argumentere på et videnskabeligt grundlag.
 • Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende i samarbejde med en udpeget vejleder, som godkender den endelige problemformulering.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProject-based internship
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-based internship
ModulkodeKAINV201710A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.), Studienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet