Innovationssystemet som perspektiv - baggrund og anvendelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende forståelse af og analytisk indsigt i centrale teorier og begreber inden for innovationssystemer herunder samspillet mellem institutioner og innovation. Modulet indeholder den teorihistoriske baggrund for de centrale begreber og teorier og anvendelse af innovationssystemperspektivet i praksis.

I modulet introduceres de centrale teorier og begreber indenfor innovationssystemer. Forskellige typer af innovationssystemer vil blive defineret og diskuteret samt studeret empirisk. Endvidere relateres til implikationer for ledelse af virksomheder og for politikudformning.

Læringsmål

Viden

  • om centrale definitioner og begreber i litteraturen om innovationssystemer.
  • om centrale begrebers teorihistoriske udvikling og oprindelse.
  • om forskellige elementer i innovationssystemer og relationerne mellem disse elementer.

Færdigheder

  • til at anvende centrale begreber og analyserammer i forståelse af hvordan innovation skabes og spredes inden for forskellige typer af innovationssystemer.
  • til at anvende disse begreber og analyserammer til at understøtte handlinger og beslutninger om innovation og iværksætteri på individ- og organisationsniveau.

Kompetencer

  • til at anvende centrale begreber og teorier om innovationssystemer i analyse af relevante forskningsspørgsmål.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelsesgange og skriftlig hjemmeopgave.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnThe Innovation System Perspective – Origins and Applications
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Innovation System Perspective – Origins and Applications
ModulkodeKAINV20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.oecon.
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet