Brugerstudier og informationspraksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet lærer den studerende, hvordan man studerer brugere og deres interaktion(er) med informations- og IKT-systemer i kontekst.

De studerende vil blive introduceret til forskellige stadier af brugerinddragelse, såvel som datadrevne forskningsmetoder til dataindsamling, behandling, analyse og visualisering i relation til områderne brugerundersøgelser og informationsadfærd. Dette inkluderer tilegnelse og anvendelse af viden om digital praksis, organisationskultur, digital kultur og kognitive, emotionelle aspekter i relation til enkeltpersoner, grupper og organisationer.

Akademisk vejledning vil blive tilbudt i forbindelse med det problemorienterede projektarbejde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • brugerstudier i kontekst og forståelse af metoder til brugerstudier og informationspraksis baseret på højeste internationale forskning 

  • kvalitative og kvantitative metoder til dataindsamling og -analyse  

  • videnskabelige problemstillinger i relation til brugerstudier og informationspraksis 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • på en faglig kvalificeret måde at kunne vurdere og vælge mellem informationsvidenskabelige empiriske metoder og undersøgelser med henblik på at tilrette og gennemføre brugerstudier 

  • at kunne generere designspecifikationer eller videnskabelig viden på baggrund af brugerstudier 

  • at mestre kvalitativ og kvantitativ dataanalyse og -metode til problemløsning 

Kompetencer

 Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre brugerstudier og påtage sig professionelt ansvar over for brugere og samarbejdspartnere 

  • at kunne planlægge og styre samarbejds- og undersøgelsesprojekter, der er komplekse og uforudsigelige 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBrugerstudier og informationspraksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Minimum 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 10 sider og maximum 15 sider pr. studerende (dog maximum 20 sider ved individuel studerende)

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerendes opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Ved en mundtlig gruppe-prøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUser Studies and Information Behaviour
ModulkodeKAINFOS202D
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i informationsvidenskab
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet