Teorier og tilgange til informationsvidenskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På modulet arbejdes med centrale teorier og forskningstraditioner inden for det informationsvidenskabelige felt, herunder til teorier inden for HCI, interaktionsdesign og informationsarkitektur, informationssøgning, -adfærd og -praksis, såvel som teorier og tilgange inden for feltet digitalt samarbejde og læring.   

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • centrale teorier indenfor HCI, interaktionsdesign og informationsarkitektur  

  • centrale teorier om informationssøgning, -adfærd og -praksis  

  • centrale teorier indenfor digitalt samarbejde og læring 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at mestre fagområdets teorier og forskningstraditioner 

  • at kunne diskutere og sammenligne fagets teorier og tilgange med henblik at opstille analyse- og løsningsmodeller 

  • at kunne formidle og diskutere forskningsbaseret viden og problemstillinger med fagfæller i multidiciplinære samarbejder 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompettencer til:

  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde  

  • selvstændigt at kunne tage fagets teorier og forskningstraditioner i anvendelse til løsning af IKT-problemstillinger 

  • selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling med basis i en forståelse af fagets teorier og forskningstraditioner på et problemorienteret og problembaseret grundlag 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeorier og tilgange til informationsvidenskab
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende besvarer det eller de stillede spørgsmål på baggrund af et til opgaven anført pensum.

Opgavebesvarelsen udarbejdes individuelt.  

Sideantal: Opgavebesvarelsen skal være på mindst 12 og højest 15 sider.  

Opgaven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheories & Traditions in Information Studies
ModulkodeKAINFOS2016D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i informationsvidenskab
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet