Organisatorisk læring og it

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er centreret omkring forståelse af læring og vidensudvikling i organisationer i relation til it-integrerende processer.

Der er fokus på teoretiske tilgange til innovation, implementering og forankring, på organisation og ledelse, herunder projektledelse og forandringsledelse i relation til læring og it-integrerende processer i organisationen.

Læringsmål

Viden

  • teorier om innovation, implementering og forankring af it i organisatoriske læringsperspektiver,

  • metoder og analytiske problemstillinger i relation til organisation og ledelse, herunder projektledelse og forandringsledelse i et it-integrereret organisatorisk læringsperspektiv

Færdigheder

  • at kunne foretage velunderbyggede og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder,
  • at kunne anvende relevante metoder til at tilrettelægge og gennemføre forandringsprocesser, der har et it-integreret organisatorisk læringsperspektiv,

Kompetencer

  • at kunne igangsætte og styre en forandringsproces eller projektproces i organisatorisk læring og it baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og praksisorienterede metoder og redskaber,

  • at kunne analysere og vurdere it-integreret organisatoriske læringsprojekter i et fremadrettet lærings- og samarbejdsperspektiv med henblik på at fastholde en hensigtsmæssig progression i processen

Undervisningsform

Vedrørende undervisningsform henvises til studieordningens §17.

Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet.

Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk læring og it
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet afprøves gennem mindst 80% tilfredsstillende aktiv deltagelse. Modulets semesterbeskrivelse, som placeres på moodle før modulets start, specificerer hvilke og hvor mange aktiviteter, som tilfredsstillende aktiv deltagelse omfatter.

Reeksamen
Den studerende skal udarbejde en skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den udbudte undervisning i relation til modulet. Modulansvarlige stiller opgaven til reeksamen. Sidetal: pr. studerende 10-12 normalsider. Ved flere studerende; mindst 2 og højst 3 normalsider mere pr. ekstra studerende (dvs. v. to studerende 12-15 normalsider, v. tre studerende 14-18 normalsider osv.).
Hvis opgaven udarbejdes i gruppe, skal det angives, hvem der er ansvarlig for hvilke afsnit. Dette kan gøres ved at angive studienummeret eller navnet på den studerende, der er ansvarlig for afsnittet. Dette for at sikre, at der kan laves en individuel bedømmelse jfr. Eksamensbekendtgørelsens §15 og §22.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisational learning and IT
ModulkodeKAIIOLK20196
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet