It-begreber og teknologiforståelser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på at opnå indsigt i og at kunne anvende centrale it-begreber og teknologiforståelser.

Det involverer begreber til at beskrive hvordan teknologi påvirker identitet, læring og det sociale og fysiske rum, samt teorier og begreber, der rammesætter forskellige forståelser af hvad teknologi er.

Undervisningen omfatter forelæsninger og gruppediskussioner med inddragelse af eksemplificerende cases.

Der arbejdes med dialogiske præsentationsformer.

Læringsmål

Viden

  • it-begreber, og teorier om teknologiforståelser og deres anvendelse i praksis

  • It-begrebers forankring i forskellige videnskabstraditioner, for eksempel teknisk- naturvidenskabelige og humanistisk-samfundsfaglige – og på tværs af disse

Færdigheder

  • at kunne foretage analyser og vurderinger af it-begreber og teknologiforståelser i teori og praksis

  • at kunne formidle it-begreber og teknologiforståelsers betydning i konkrete cases.

Kompetencer

  • at kunne identificere og anvende relevante teknologibegreber, for eksempel teknisk- naturvidenskabelige samt lærings- og organisationsvidenskabelige begreber om teknologi i kontekst

  • på videnskabeligt niveau at kunne reflektere over it-begreber og teknologiforståelser i forhold til konkrete cases.

Undervisningsform

Vedrørende undervisningsform henvises til studieordningens §17.

Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet.

Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt-begreber og teknologiforståelser
Prøveform
Skriftlig
Prøven foregår ved, at den studerende afleverer 3-4 opgaver á max 2 sider i løbet af kurset der vurderes igennem en peer assesment proces der monitoreres af underviserne. Derudover kræves at den studerende deltager i vurderingsprocessen. Opgaverne og vurderingskriterierne aftales med den modulansvarlige underviser. Der anlægges en helhedsvurdering hvor opgave og deltagelse i feedbackproces tillægges samme vægt. Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT Concepts and Philosophy of Technology
ModulkodeKAIIOLK20102
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet