it og forandringsprocesser i et organisatorisk perspektiv

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på it, forandring og udvikling i et organisatorisk perspektiv, og tager afsæt i de studerendes egne projekter, som skal have et empirisk afsæt.

Der afholdes undervisningsseminar(er) inden for videnskabsteori, undersøgelses- og forskningsmetoder, med særligt fokus på it, forandring og udvikling i et organisatorisk perspektiv.

De(n) studerende udarbejder et projekt inden for 7. semesters temaramme (§7 Stk. 8) som skal integrere (del-elementer fra) alle moduler på 7. semester samt indbefatte kritisk refleksion over og kvalificering af organisatoriske aspekter af it-integreret forandring og udvikling.

Projektarbejdet bygger på og arbejder analytisk videre med problemorienterede tilgange til undersøgelser af praksis, som introduceres på § 9 Modulet: it-didaktisk design

Læringsmål

Viden

  • it, forandrings- og udviklingsprocesser i et organisatorisk perspektiv

  • teoretiske perspektiver på it i organisatoriske forandringsprocesser, for eksempel implementeringsprocesser, læring og forandringsledelse

  • anvendelsesmuligheder og videnskabsteoretiske forudsætninger for kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder i studier af it og forandring i et organisatorisk perspektiv.

Færdigheder

  • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge og gennemføre undersøgelser inden for it og forandringsprocesser i et organisatorisk perspektiv,

  • at udarbejde problemformuleringer med særligt fokus på forandrings- og udviklingsprocesser i organisationer samt anvende disse i gennemførelse af projektarbejde

Kompetencer

  • at kunne igangsætte og styre et komplekst undersøgelsesarbejde baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder

  • på videnskabeligt niveau at kunne gennemføre et fagligt og tværfagligt problemorienteret projektsamarbejde, herunder identificere, analysere, formulere og behandle problemstillinger med udgangspunkt i praksis

  • på videnskabeligt niveau kunne foretage præcise iagttagelser, omsætte dem i tilsvarende beskrivelser og gennemføre valide analyser af forandrings-, lærings- og udviklingsprocesser som involverer it i et organisatorisk perspektiv gennem brug af relevante undersøgelsesmetoder.

  • reflektere over egen læring i problem- og projektorienteret undersøgelsesarbejde

Undervisningsform

Vedrørende undervisningsform henvises til studieordningens §17.

Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet.

Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt og forandringsprocesser i et organisatorisk perspektiv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en diskussion mellem de(n) studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i det udarbejdede skriftlige arbejde i form af en projektrapport.
Projektrapportens sidetal: pr. studerende mindst 15 sider max 20 sider (max 30 sider ved individuel studerende).

Prøvetiden er normeret til 30 min. for den første studerende og 20 min. pr. gruppemedlem derefter (dvs. 30 min. for én studerende, 50 min. for to studerende og 70 min. for tre studerende osv.)
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelICT-integrated change in an organizational perspective
ModulkodeKAIIOL20203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet