Specialisering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sætter gennem et praksisnært projekt fokus på den studerendes specialiseringsområde.

Projektet bygger videre på og udvider de(n) studerendes analytiske arbejde med problembaseret projektarbejde på det foregående semester, idet der lægges vægt på hvordan specifikke aspekter af uddannelsens faglighed kan bidrage til analyse og udvikling af praksis

Dermed udgøres modulets faglige område af det valgfag (eller modulet: Programmering og prototyping), som den studerende har valgt som specialisering.

Modulets deltagere grupperes efter specialisering og vil have mulighed for at arbejde kollaborativt om det praksisnære projekt.

Der anvendes teorier og modeller fra de studerendes specialiseringsfag og gennem faglig vejledning og evt. faglige seminarer bygger faget videre på og udvider de studerendes akademiske viden herom.

Læringsmål

Viden

  • national og international forskning inden for et specifikt område af it, læring og organisatorisk omstilling, herunder kritiske perspektiver på og videreudvikling af forskningsperspektiver,

  • metoder, teorier og modeller inden for et specifikt område af it, læring og organisatorisk omstilling på detaljeret niveau

Færdigheder

  • at foretage forskningsmæssigt underbyggede vurderinger og valg indenfor et specifikt område af it, læring og organisatorisk omstilling

  • at udarbejde problemformuleringer og hypoteser inden for et specifikt område af it, læring og organisatorisk omstilling

  • at arbejde med komplekse problemstillinger i samarbejde med praksisaktører

Kompetencer

  • på videnskabeligt niveau og underbygget med akademisk viden at kunne vurdere og analysere konkrete forhold der vedrører it, læring og organisatorisk omstilling,

  • at lave et forskningsdesign og gennemføre et større projekt inden for et specifikt område af it, læring og organisatorisk omstilling.

Undervisningsform

Vedrørende undervisningsform henvises til studieordningens §17.

Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet.

Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpecialisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en diskussion mellem de(n) studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i det udarbejdede skriftlige arbejde i formen: en projektrapport.
Projektrapportens sidetal: pr. studerende mindst 15 sider og højst 20 sider.

Prøvetiden er normeret til 30 min for den første studerende og 20 min. pr. gruppemedlem derefter (dvs. 30 min. ved én studerende, 50 min. for to studerende og 70 min. for tre studerende osv.).

Der anlægges en helhedsvurdering hvor det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation tillægges samme vægt.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpecialisation
ModulkodeKAIIOL202010
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet