It-didaktisk design

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på udvikling af et it-didaktisk design af et konkret digitalt produkt, der skal udformes, afprøves og evalueres i en fortløbende (iterativ) proces og reflekteres og begrundes teoretisk. På dette modul er der fagligt og teoretisk fokus på it-didaktisk design, herunder prototyping og introduktion til begreber indenfor it, læring og didaktik. Den metodiske ramme arbejder med multimodale processer, interaktion og kommunikationsteori, samt introducerer til problem- og projektbaseret arbejde. Der arbejdes med case-baseret udvikling af prototyper og designs, som integrerer teknologi i læring, interaktion og organisatorisk udvikling

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om:

  • begreber og teorier indenfor it, læring og didaktik

  • it-didaktisk design teori og metoder og forståelse af it-didaktisk design i relation til multimodalitet, interaktion og kommunikation.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i:

  • at udforme konkrete designs og prototyper, som integrerer it, på baggrund af indsigt i relevante teknologier, designmetoder og læringsteorier

  • at analysere og vurdere det videnskabelige og metodiske grundlag for designs af it- integrerende prototyper inden for feltet it-didaktisk design, herunder problembaserede læringsmetoder (PBL)

  • at formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til forskellige teknologiforståelser, multimodalitet, interaktion, kommunikation og læring.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til:

  • at gennemføre problembaseret projektarbejde indenfor it-integrerende læringskontekster,

  • på et teoretisk og praktisk erfaringsgrundlag at udvikle, igangsætte og gennemføre it- didaktiske designprocesser med brugerinddragelse, herunder prototyping og design af brugerflader

  • på videnskabeligt niveau og et teoretisk grundlag at kunne afprøve og evaluere it- didaktiske design.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt-didaktisk design
Prøveform
Skriftlig
Prøven omfatter et it-didaktisk design af et konkret digitalt produkt, som udvikles ved kursets start og videreudvikles gennem kurset, samt en teoribaseret redegørelse herfor. Den skriftlige redegørelse må højst være på 10 sider, ved grupper højst 5 sider mere pr. ekstra studerende (dvs. v. to personer højst 15 sider, v. tre personer højst 20 sider, osv.). Der gives en samlet bedømmelse af it-didaktisk design/læringsscenarie og den skriftlige redegørelse, som vægtes ligeligt.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT and Designs for Learning
ModulkodeKAIIOL20191
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet