Spil, læring og design thinking

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet fokuserer på krydsfeltet mellem spil, læring og design thinking, dvs. hvordan man kan lære igennem at skabe og agere i spilsystemer. Modulet omfatter fordybelse i begreberne spil og leg i læringskontekst, sammenhængen mellem spil og 21st century skills, spil og literacy samt spil og vidensdomæner – som f.eks. skolefag eller professioner. Modulet undersøger fx udvikling af spil som en designorienteret læringsform, hvordan feedback og forward fungerer i spil, hvordan man i spildesign forholder sig til udfordring og motivation. Undervisningsformen veksler mellem oplæg og hands-on øvelser, hvor de studerende gruppevist udvikler spilkoncepter ud fra virkelighedsnære problemstillinger.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om:

 • problemstillinger og muligheder der vedrører brug af spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst herunder i forhold til fag og det 21. århundredes kompetencer

 • Teori om brug af, udbytte og risici ved brug af spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst

 • Praktiske og etiske problemstillinger, der vedrører brug af spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst

 • Teori om brug af design af samt brug af design thinking i relation til spil, spildesign og spildynamikker i læringsmæssig kontekst

 • Metoder til at inddrage design-modeller herunder design thinking i undervisning gennem spildesign

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i:

 • At kunne vurdere det didaktiske potentiale ved spil, spildesign og spildynamikker samt design thinking

 • At kunne argumentere fagligt for brug af spil, spildesign og spildynamikker

 • At kunne analysere og beskrive spil igennem teoretiske begreber

 • At formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig

  til spil, spildesign og spildynamikker

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til:

 • På et teoretisk og praktisk erfaringsgrundlag at udvikle løsninger, der involverer brug af spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst

 • På videnskabeligt niveau og på et højt teoretisk grundlag at evaluere løsninger og initiativer der involverer spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst

 • At gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for brug af spil, spildesign og spildynamikker i læringskontekst

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpil, læring og design thinkin
Prøveform
Skriftlig
Den studerende skal vælge
a) udarbejdelse af skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den udbudte
undervisning i relation til modulet. Emnet aftales på forhånd mellem den af studienævnet udpegede fagansvarlige og den/de studerende. Sidetal pr studerende 10-12 sider ved flere studerende mindst 2 og højst 3 sider mere pr. ekstra studerende (dvs ved to studerende 12-15 sider, ved tre studerende 14-18 sider osv.)
eller:
19
b) Modulet kan afløses gennem mindst 80% tilfredsstillende aktiv deltagelse. Modulets undervisningsplan, som placeres på uddannelsens læringsplatform før modulets start, skal specificere hvilke og hvor mange aktiviteter som tilfredsstillende aktiv
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGames, Learning and Design Thinking (Specialization and Elective)
ModulkodeKAIIOL20178
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet