Interaktionsdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter blandt andet human-computer interaction (HCI), user experience design og interaction design og er centreret omkring samarbejde mellem relevante aktører (brugere og designere) og it-baserede designprocesser i forhold til læring, videndeling, samarbejde og vidensudvikling. Modulet har fokus på it-baserede designmetoder og -processer, digital innovation og brugerinddragelse i interaktive udviklingsprocesser

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om:

  • begreber, teorier og modeller om interaktionsdesign, herunder designteori og it-baserede designprocesser, som inddrager læring og vidensdeling,

  • brugerinddragelse og samarbejde med brugere i it-baserede design- og interaktionsprocesser, som inddrager læring og vidensdeling

  • innovation og kreativitet i interaktive udviklings- og designprocesser., som inddrager læring og vidensdeling

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i:

  • at foretage vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder,

  • at kunne tilrettelægge og gennemføre designprocesser i relation til interaktionsdesign,

  • at kunne udarbejde for-analyser og vurdere brugernes behov med henblik på it- baseret design og prototyper

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

  • på videnskabeligt niveau at kunne analysere og vurdere interaktionsdesignprocessen som et fremadrettet lærings- og samarbejdsforløb med henblik på at fastholde en hensigtsmæssig progression,

  • at kunne analysere, designe, re-designe og vurdere interaktionsdesign gennem fagets centrale metoder og teorier

  • at kunne redegøre for principper for interaktionsdesign af digitale produkter

Undervisningsform

Vedrørende undervisningsform henvises til studieordningens §17.

Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet.

Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInteraktionsdesign
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet afprøves gennem mindst 80% tilfredsstillende aktiv deltagelse. Modulets semesterbeskrivelse, som placeres på moodle før modulets start, specificerer hvilke og hvor mange aktiviteter, som tilfredsstillende aktiv deltagelse omfatter.

Reeksamen
Den studerende skal udarbejde en skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den udbudte undervisning i relation til modulet. Modulansvarlige stiller opgaven til reeksamen. Sidetal: pr. studerende 10-12 normalsider. Ved flere studerende; mindst 2 og højst 3 normalsider mere pr. ekstra studerende (dvs. v. to studerende 12-15 normalsider, v. tre studerende 14-18 normalsider osv.).
Hvis opgaven udarbejdes i gruppe, skal det angives, hvem der er ansvarlig for hvilke afsnit. Dette kan gøres ved at angive studienummeret eller navnet på den studerende, der er ansvarlig for afsnittet. Dette for at sikre, at der kan laves en individuel bedømmelse jfr. Eksamensbekendtgørelsens §15 og §22.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInteraction Design
ModulkodeKAIIOL20175
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet