It-integrerende kommunikation og læring i organisatorisk perspektiv

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på it-integrerende uddannelse, læring, kommunikation og kompetenceudvikling i et organisatorisk perspektiv med fokus på relationen mellem et relevant praksisfelt og fagets teorier og metoder. Den studerende gennemfører et empirisk baseret projektarbejde inden for modulets temaramme. Projektrapporten tager udgangspunkt i løsningen af en fagligt relevant, praktisk problemstilling i samspil med en institution, virksomhed, organisation eller anden praksis-baseret gruppe. Studerende kan vælge mellem dette modul eller modulet: It, læring og organisatorisk omstilling i teori og praksis (projektorienteretforløb).

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden om:

  • kommunikation, samarbejde, kompetenceudvikling og læring, og it’s betydning herfor i et organisatorisk perspektiv

  • videnskabelige og metodiske forudsætninger for løsning af en praksis-relateret problemstilling inden for it-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk udviklingsperspektiv.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Færdigheder i:

  • at kunne foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg blandt modulets videnskabelige teorier og metoder samt tilrettelægge undersøgelser inden for området it-integrerende kommunikation og læring i organisatorisk udviklingsperspektiv, herunder f.eks. organisationsbeskrivelse og –analyse

  • at kunne identificere videnskabelige og praksisorienterede problemstillinger inden for it-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk udviklingsperspektiv

  • at kunne arbejde innovativt med metoder og redskaber i design og gennemførelse af videnskabeligt baserede løsninger på praktiske problemstillinger inden for it- integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk udviklingsperspektiv

  • at kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Kompetencer til:

  • at kunne igangsætte og styre et komplekst, praksisinvolverende undersøgelsesarbejde, baseret på videnskabelige kriterier, analysemodeller og metoder inden for it-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk udviklingsperspektiv,

  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde, samt påtage sig professionelt ansvar for at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter udvikling af nye løsningsmodeller,

  • at kunne reflektere over et videnskabeligt baseret empirisk undersøgelses- og udviklingsprojekt inden for it-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk udviklingsperspektiv

  • på videnskabeligt niveau at kunne indtænke og inddrage konsekvenser af kompleksitet i relation til it-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk udviklingsperspektiv.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIt-integrerende kommunikation og læring i organisatorisk perspektiv
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en diskussion mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et skriftligt arbejde som dokumenterer og formidler den studerendes arbejde med løsning af en faglig relevant, praktisk opgave i samspil med en institution, virksomhed eller organisation. Det skriftlige arbejde har form af et skriftligt eksamensoplæg, som fokuserer på teoretiske aspekter ved den udviklede løsning. Emnet for eksamensoplægget aftales med den modulansvarlige lærer.
Sidetal: Det skriftlige eksamensoplæg må højst være 25 sider, dvs. ved to studerende højst 32 sider, ved tre studerende højst 39 sider, osv.).
Prøvetiden er normeret til 30 min. for den første studerende og 20 min. pr. gruppemedlem derefter (dvs. 30 min. ved én studerende, 50 min. ved to studerende og 70 min. ved tre studerende osv.).
Der anlægges en helhedsvurdering hvor det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation tillægges samme vægt. Eksamen kan afvikles via fysisk eller online tilstedeværelse (f.eks via skype eller videokonference).
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIt-integrated communication and learning in an organisational perspective
ModulkodeKAIIOL201712
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i It og læring, med specialisering i organisatorisk omstilling
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet