Strategisk design og projektledelsesformer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet giver de studerende generel viden om strategisk design og projektledelse og giver dem mulighed for at tilegne sig kompetencer til metodisk at gennemføre et projekt af strategisk karakter. Endvidere indgår formidlingen af strategiske digitale designprojekter. De studerende lærer at analysere, vurdere og designe interaktive digitale medier i relation til interessenter, formål, kontekst og proces i et strategisk perspektiv. Fagspecifik videnskabsteori understøtter modulets arbejde. 

I tilknytning til det problemorienterede projektarbejde tilbydes faglig vejledning.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teorier og metoder inden for projektledelse og produktledelse, herunder specielt ledelse og styring af innovative processer  

  • strategisk design, forstået som kombinationen af teknologiske, brugerorienterede og forretningsmæssige aspekter   

  • fagspecifik videnskabsteori i en kontekst af generel videnskabsteori og teknologiforståelse med henblik på at kunne reflektere over modulets faglige områder og kunne identificere videnskabelige problemstillinger  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende teorier, metoder og teknikker inden for strategisk design og produkt- og projektledelse og på baggrund heraf opstille nye analyse- og løsningsmodeller  

  • at analysere, vurdere og designe samt arbejde med forskningsbaseret formidling af interaktive digitale produkter i relation til interessenter, formål, kontekst og proces

  

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at organisere og styre arbejds- og designsituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller samt opretholde et sideløbende fokus på teknologi, brugere og forretning  

  • at reflektere videnskabsteoretisk over modulets designprocesser og –produkter  

  • at udarbejde og fremlægge forskningsbaseret og adækvat formidlingsmateriale i forhold til aktuel designløsning, interessenter og procesforløb  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStrategisk design og projektledelsesformer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Projektrapporten skal tage afsæt i relevante kvalificerede akademiske publikationer.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende)

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerendes opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStrategic Design and Project Management
ModulkodeKAIDM202435
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
KA 2. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i interaktive digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet