Konceptudvikling af interaktive digitale medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet introducerer de studerende til en konstruerende arbejdsform inden for konceptudviklingen af interaktive digitale medier. Dette indbefatter lokaliseringen af et problemfelt og undersøgelser, som udfolder og kortlægger problemstillinger inden for feltet.  

Projektet skal være problem- og løsningsorienteret, således at der skabes et konceptuelt design. Med en teoretisk og metodisk fundering inden for design får de studerende mulighed for at forholde sig til både de kulturelle, kognitive og teknologiske forudsætninger for konceptudvikling af interaktive digitale medier.  

I tilknytning til det problemorienterede projektarbejde tilbydes faglig vejledning.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • interaktivitet, usability og user experience med et særligt fokus på brugerens rolle i interaktionen

  • design- og medievidenskabelige teorier, metoder og problemstillinger  

  • teoretiske, metodiske og analytiske aspekter af interaktive digitale medier, samt disses potentiale i en designkontekst baseret på højeste internationale forskning inden for modulets område  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne analysere, designe og vurdere interaktive digitale mediers potentialer  

  • at vurdere og vælge blandt fagområdets teorier, metoder, redskaber og praksisser  

  • i en iterativ proces at kunne omdanne ideer til koncepter samt forholde sig til processens betydning for designkonceptet  

  • at kunne udvælge, igangsætte og bruge metoder til undersøgelse og evaluering af koncepter samt på et videnskabeligt grundlag at kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller  

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt, kritisk og analytisk at kunne udvælge og reflektere over metoder og teorier til udfoldelse af interaktive digitale mediers potentialer  

  • at kunne forholde sig reflekterende til forudsætninger for designet af interaktive digitale medier samt at reflektere over praksis i forhold til modulets processer og produkter

  • selvstændigt at kunne videreudvikle sine problemorienterede, interpersonelle, organiserende og refleksive/meta-kognitive problembaserede læringskompetencer  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKonceptudvikling af interaktive digitale medier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og intern medbedømmer med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Projektrapporten skal tage afsæt i relevante kvalificerede akademiske publikationer.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 10 sider og maximum 15 sider pr. studerende (dog maximum 20 sider ved individuel studerende).

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse.

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere, at den studerendes opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConcept Development of Interactive Digital Media
ModulkodeKAIDM202434
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i interaktive digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet