Digital narratologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet lærer de studerende at analysere, vurdere og udvikle interaktive digitale mediers dramaturgi, æstetik, retorik og narratologi. De tilegner sig viden om den rolle som æstetiske, retoriske og narrative virkemidler har i forhold til brugerens aktive aflæsning af medierne.Modulets fagområde anskues i et både ludisk og epistemologisk lys, og modulet giver de studerende viden om ludologiske anvendelsesformer for interaktive digitale medier.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • digital narratologi og interaktiv dramaturgi • digitale, interaktive genreformater
 • digital æstetik som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning 
 • interaktive montageformer og deres elementer
 • ludologiske teorier, reception og oplevelse
 • gamification
 • legens kulturhistorie
 • spilgenrer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kunne analysere digitale, interaktive medieprodukter i relation til narratologi
 • selvstændig at kunne vurdere af digitale, interaktive teksters kvalitet i forhold til deres brug
 • at kunne identificere, typificere og kvalificere interaktive mediesystemer
 • at tilrettelægge anvendelse af og bedømme anvendelse af ludologi i forskellige former for interaktive digitale medier

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • formidling af analyse og vurdering af digitale, interaktive tekster
 • omsætning af analytiske færdigheder til selvstændigt at igangsætte design af digitale, interaktive medier
 • at indreflektere ludologiske mekanismer i forskellige former for interaktive digitale medier.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

 • det digitale tekstbegreb og digitale genreformater
 • hypertekstuel og interaktiv narratologi
 • ludologi og digital underholdning
 • læring og digital videnspredning
 • brug og betydning af interaktive digitale medier.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDigital narratologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.

Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt. I opgavebesvarelsen skal der indgå en interaktiv og multimodal digital produktion, der kan være udarbejdet i en gruppe.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDigital Narratology
ModulkodeKAIDM20193
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
7. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i interaktive digitale medier
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet