Specialeforberedende modul

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at sætte den studerende i stand til at definere, afgrænse, organisere og problemanalysere,

afviklingen af et afrundet forskningsarbejde med fast deadline. Det er herudover et mål, at den studerende igangsætter egne forarbejder til det senere arbejde med specialeafhandlingen.

Med udgangspunkt i bl.a. de studerendes egen input om deres kommende specialeafhandling introduceres metoder og modeller for problemformulering, litteratursøgning og –behandling, kildeforståelse, indsamling og etablering af empiri til brug i undersøgelser. Kurset vil ligeledes introducere til forskellige arbejdsstile, modeller for organisering af forskningsarbejde og vejledningsformer. På grundlag af den studerendes input kobles den studerende efterfølgende sammen med en specialevejleder (jf. bestemmelserne for kandidatspecialemodulet) og en specialekontrakt udfærdiges.

Læringsmål

Viden

  • defineret og afgrænset et emne og en provisorisk problemformulering.

Færdigheder

  • igangsat egne forarbejder til den studerendes specialeafhandling.

Undervisningsform

Workshops med tilknyttede skriftlige øvelser og oplæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSpecialeforberedende modul
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Koordinator udmelder ved undervisningens start de nærmere regler for at bestå ved aktiv deltagelse.

For studerende, som ikke består modulet ved aktiv deltagelse, afholdes re-eksamen som en skriftlig ugeprøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis Preliminary Course
ModulkodeKAHIS20208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet