Formidling af historien

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan formidle historie gennem både skriftlige og ikke-skriftlige former.

Den studerende trænes gennem undervisning og besvarelse af tre øvelsesopgaver i at kommunikere præcist og effek-tivt til en på forhånd defineret målgruppe gennem både skriftlige og ikke-skriftlige medier (herunder digitale medier).

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om forskellige skriftlig og ikke-skriftlige formidlingsformer

Færdigheder

  • identificere forskellige skriftlige samt ikke-skriftlige mediers målgrupper
  • identificere den rette formidlingsform for den udvalgte målgruppe
  • identificere et afgrænset budskab, som skal formidles

Kompetencer

  • -udføre den valgte formidling tilfredsstillende gennem tre forskellige øvelser, som hver især skal benytte forskellige medier.

Undervisningsform

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver. Minimum én øvelsesopgave skal tage form af formidling af resultaterne fra en af de(n) studerendes egne tidligere projektrappor-ter.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormidling af historien
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet evalueres som led i undervisningen (porteføljeeksamen). For at bestå modulet skal den studerende som led i undervisningsforløbet aflevere og have godkendt tre opgavebesvarelser; ved kursets afslutning afleveres disse som en samlet portfolio til bedømmelse. Alle tre øvelsesopgaver skal være udført således, at de er klar til offentliggørelse. De tre opgavers emner og omfang aftales mellem underviser og den enkelte studerende og skal godkendes af underviser inden aflevering.

For dem, der ikke består kurset ved aktiv deltagelse, afholdes re-eksamen som en skriftlig prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTransmission of History
ModulkodeKAHIS20207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 400 sider og kan indeholde ikke-trykt materiale (blog-indlæg, podcasts etc), svarende til i alt ca. 400 sider litteratur.