Flerfagligt projekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan anlægge et historisk perspektiv på et andet fags genstandsfelter og problemstillinger.

Projektet skal være forankret i en historiefaglighed og inddrage enten 1) en eller flere teoretiske diskussioner eller teorier fra politologi, sociologi og/eller økonomi, eller 2) teoretiske diskussioner eller teorier fra sidefaget.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om flerfaglighed som tilgang til projektskrivning,
  • anvende sin historiefaglige viden, både empirisk og teoretisk-metodisk viden, til at udforske og sætte historisk per-spektiv på genstandsfelter og/eller problemstillinger, der arbejdes med i et andet fag,

Færdigheder

  • med udgangspunkt i et andet fags metoder og/eller teorier stille nye spørgsmål til historien,

Kompetencer

  • formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Målet er, at den studerende kan anlægge et historisk perspektiv på et andet fags genstandsfelter og problemstillinger.

Projektet skal være forankret i en historiefaglighed og inddrage enten 1) en eller flere teoretiske diskussioner eller teorier fra politologi, sociologi og/eller økonomi, eller 2) teoretiske diskussioner eller teorier fra sidefaget.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFlerfagligt projekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende.
Den mundtlige evaluering består af to dele:
1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterdisciplinary Project
ModulkodeKAHIS20179
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet