Politologi, økonomi og sociologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan demonstrere viden om centrale teorier og begreber inden for økonomi, politologi og sociologi.

Modulet indeholder for det første en introduktion til samfundsvidenskabelige klassikere og en diskussion af samfunds-videnskabernes betydning for historisk forandring. For det andet introduceres centrale økonomiske, politologiske og sociologiske teoridannelser og grundbegreber, og disses indflydelse på politik og politisk diskurs analyseres med ud-gangspunkt i konkrete cases/eksempler.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om og forståelse for samfundsvidenskabernes udvikling i et historisk perspektiv,

 

 

Færdigheder

  • identificere og anvende centrale økonomiske politologiske og sociologiske teoridannelser og grundbegreber,

Kompetencer

  • diskutere teoridannelsers og grundbegrebers indflydelse på politik og politisk diskurs.

Undervisningsform

Seminarer og øvelsesopgaver.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitologi, økonomi og sociologi
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjemmeopgave med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum.
Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical Science, Sociology and Economics
ModulkodeKAHIS20175
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter ca. 500 sider.