Introduktion til gymnasieundervisning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At give den studerende teoretisk såvel som praktisk indsigt i historiedidaktiske problemstillinger knyttet til undervis-ning i gymnasieskolen

Modulet består af en kursusdel og en praktikdel på ca. 3 uger. Kursets teoretiske del giver en introduktion til almendi-daktiske læringsteorier, historiedidaktik, samt en teoretisk indføring i opbygning af undervisningspraksis. Praktikdelen består i at iagttage og analysere undervisning i en gymnasieklasse, samt afholde selvstændig undervisning.

Læringsmål

Viden

  • Viden om almen- og fagdidaktiske traditioner med dertil knyttede teorier, modeller og begreber

Færdigheder

  • Evne til at kunne analysere og vurdere andres undervisning ved hjælp af teorier, begreber og iagttagelser

Kompetencer

  • Evne til at kunne begrunde valg af metode og den praktiske tilrettelæggelse af det undervisningsforløb, den studerene selv afholder

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til gymnasieundervisning
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres med en afsluttende opgave, som indeholder en didaktisk analyse og teoretiske refleksioner over egen undervisning inkl. en udspecificeret undervisningsplan for egen undervisning (15 sider) + en beskrivelse og ana-lyse af observeret undervisning (5 sider).
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroductory Course in High School Teaching
ModulkodeKAHIS201710
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet