Ledelses- og præstationsstyringssystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af to sammenhængende dele:

Første del fokuserer på at den studerende på et videregående niveau opnår viden, færdigheder og kompetencer til at diskutere og analysere centrale metoder, begreber, værktøjer og problemstillinger inden for mangement control systems (MCS) også kaldet ledelses- og præstationsstyringssystemer på dansk. Denne del vil indeholde en række aktiviteter - herunder cases/opgaver, hvori de studerendes inddrages i forhold til at diskutere design af MCS i relation til strategi og målrealisering.

Anden del fokuserer på at at avancere de studerendes viden om økonomiske problemer, som er relateret til jobdesign og design af præstationsmålinger og incitamentssystemer i organisationer. Det sker igennem diskussioner af præstationsmålesystemer, herunder designkriterier, designvalg, målfastlæggelse, evaluering af præstation og belønning, samt sociale normer relateret til præstationsincitamenter. Denne del indeholder ligeledes en række cases / øvelser. Disse giver teoretisk indsigt i de data, der anvendes i ledelsesværktøjer såsom digitale præstationsmålingsteknologier, der bruges i styringen af organisationer. Gennem modulet vil de studerende arbejde med tal og beregninger, der er relateret til styring og ledelse af organisationer. Modulet vil således hjælpe de studerende med at forbedre deres generelle kompetencer ved at sætte disse teoretisk viden om præstationsmåling i relation til praksis-problemstillinger fra cases.

Læringsmål

Viden

VIDEN

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

  • centrale teorier, metoder og tilgange til design af ledelses- og præstationsstyringssystemer.
  • og er i stand til at eksemplificere og forklare centrale aspekter inden for design af ledelses- og præstationsstyringssystemer i relation til specifikke problemstillinger.

Færdigheder

FÆRDIGHEDER

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

  • at argumentere teoretisk, metodisk og praktisk for muligheder og begrænsninger relateret til design af ledelses- og præstationsstyringssystemer.
  • at identificere og sammenligne forskellige værktøjer og frameworks inden for ledelses- og præstationsstyringssystemer.
  • at udvælge og anvende relevant teori, metoder og værktøjer til at analysere og løse en central problemstilling knyttet til fagområdet.

Kompetencer

KOMPETENCER

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

  • selvstændigt at tilrettelægge og gennemføre analyser af centrale problemstillinger og konsekvenser relateret til ledelses- og præstationsstyringssystemer.
  • at kunne argumentere og reflektere på et videnskabeligt grundlag inden for ledelses- og præstationsstyringssystemer.
  • at komme med løsningsorienterede forslag til de forhold, der diskuteres, på baggrund af analyserne samt kritisk refleksion over disse.

Undervisningsform

UNDERVISNINGSFORM

For information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLedelses- og præstationsstyringssystemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til fagbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement Control Systems
ModulkodeKAHAJU202302
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet