Strategisk ledelse og HRM

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af to lige store dele:

-       Strategisk ledelse og

-       Human ressource management (HRM)

Første del omhandler strategisk ledelse. Strategisk ledelse er en særlig disciplin, der prioriteres mere og mere i private, offentlige og frivillige organisationer. Strategisk ledelse sætter fokus på relationen mellem organisationen og omgivelserne. Formålet med denne del er at give den studerende indblik i det strategiske niveau, hvor der gennem strategiske processer arbejdes med at identificere strategiske udfordringer samt at udarbejde handleforslag, som prioriteres, kommunikeres og implementeres. Dette betegnes ofte strategiformulering og implementering.

Anden del tager udgangspunkt i videregående HRM-teori. Det giver den studerende viden, kompetencer og færdigheder indenfor forskellige teoretiske tilgange til HRM samt anvendelse af forskellige typer HRM-relaterede metoder.  Denne del af modulet understøtter videnskabsteoretiske og praksisnære refleksioner over forskellige typer af problemstillinger inden for HRM. Derfor fordres der i høj grad engageret sammenspil mellem undervisere og studerende. Den studerende introduceres til tværparadigmatiske videnskabsteoretiske refleksioner i en strategisk HRM-relateret kontekst.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet har viden om:

 • centrale teoretiske tilgange til strategisk ledelse og HRM.
 • teoretiske og praktiske fordele samt ulemper ved at anvende forskellige teoretiske perspektiver, metoder og tilgange til en central problemstilling inden for strategisk ledelse og HRM

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet har færdigheder i:

 • at forstå og forklare centrale teoretiske perspektiver på strategisk ledelse.
 • at udvælge relevante og centrale metoder til at undersøge strategisk ledelse teoretisk og praktisk.
 • at skabe klarhed over og identificere centrale praksisnære og teoretiske problemstillinger af større eller mindre kompleksitet inden for HRM.
 • at applicere teori på praktiske problemstillinger inden for HRM og forholde sig refleksivt og kritisk til problemstillinger inden for HRM.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet har kompetencer til:

 • at omsætte viden om og færdigheder i at kunne indgå i processer i relation til strategisk ledelse på et fagligt, tværfagligt og professionelt grundlag.
 • at mestre viden og færdigheder i at kunne argumentere på et videnskabeligt grundlag inden for strategisk ledelse over for forskellige målgrupper.
 • at applicere en problemorienteret tilgang til centrale problemstillinger inden for HRM.

at kunne argumentere på et videnskabeligt grundlag inden for HRM over for forskellige målgrupper.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Forudsætning for at deltage i eksamen er, at den studerende har deltaget aktivt i at udarbejde skriftligt materiale gennem modulet.
 • Hvis den studerende ikke har opfyldt forudsætningen for deltagelse i den ordinære eksamen, så er det en forudsætning for at deltage i reeksamen, at den studerende har udarbejdet et skriftligt produkt.

Prøver

Prøvens navnStrategisk ledelse og HRM
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til fagbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStrategic Management and HRM
ModulkodeKAHAJU202301
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.merc. (jur.)
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet