Filosofihistorisk oversigt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende et overblik over filosofihistorien i hovedtræk, samt at arbejde i dybden med udvalgte klassiske værker. Modulet er dermed både et bredde- og dybdestudie, der dels skaber en form for "cognitive mapping" for kandidatuddannelsens øvrige moduler, og dels giver erfaring i at arbejde grundigt med klassiske filosofiske tekster. I modulet inddrages tillige etik som et tema i de forskellige filosofihistoriske epoker og der inddrages cases i undervisningen, som skal bidrage til at aktualisere filosofihistoriske betragtninger.

Læringsmål

Viden

  • hovedtræk i filosofihistorien
  • etik i et filosofihistorisk perspektiv
  • udvalgte passager af klassiske filosofiske værker

Færdigheder

  • at formidle filosofihistoriske hovedlinjer
  • at arbejde intensivt med centrale filosofiske spørgsmål
  • at relatere aktuelle filosofiske problemer til deres filosofihistoriske forudsætninger

Kompetencer

  • at undervise i filosofihistorie
  • at vurdere filosofiske argumenter i deres kontekst
  • at anvende filosofihistoriske betragtninger til at forstå aktuelle problemstillinger

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofihistorisk oversigt
Prøveform
Mundtlig
Den studerende trækker et spørgsmål minimum 24 timer før den mundtlige eksamen.
Reeksamen: Den studerende trækker et spørgsmål minimum 24 timer før den mundtlige eksamen.
Prøven er normeret til 30 minutter inkl. votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Philosophy in Overview
ModulkodeKAFIL20237
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet