Filosofisk undersøgelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er, at den studerende kommer tæt på den filosofiske forskningspraksis. Dette gøres ved, at der på modulet udbydes undervisning i et emne, som forløbets underviser/undervisere aktuelt arbejder med i egen forskning. Herved får den studerende mulighed for at fordybe sig i og undersøge et filosofisk emne.

Afhængigt af det valgte emne og underviserens arbejds- og undervisningsform vil modulet understøtte den studerendes fordybelse i emnet. Læsning, analyse, kritik og diskussion af centrale filosofiske tekster vil altid udgøre et centralt element i forløbet, men modulet vil også kunne involvere fx. besøb i et relevant praksisfelt, interaktion med et praksisfelt, besøg af andre forskere eller af praktikere.

Som afslutning på modulet gennemfører den studerende en selvstændig undersøgelse af et filosofisk emne, som den studerende fordyber sig i via en skriftlig opgave om problematikken.

Vejledningen foregår i klynger med særligt fokus på at fremme den studerendes evne til at give peer feedback.

Læringsmål

Viden

 • Et givent filosofisk emne
 • Hovedbegreber og argumenter knyttet til forskellige filosofiske perspektiver på det undersøgte filosofiske emne
 • Forskellige feedbackformer, herunder via digitale læringsplatforme

Færdigheder

 • På sikker vis at kunne fremstille en sag som et filosofisk relevant emne
 • På selvstændig og dybdegående vis at kunne undersøge et filosofisk emne
 • At skrive stringent, argumenterende og nuanceret om et filosofisk emne
 • At give konstruktiv og læringsfremmende feedback til fagfæller

Kompetencer

 • At kunne identificere et filosofisk emne
 • At kunne undersøge noget på en sådan vis, at det bliver til et relevant filosofisk emne
 • At kunne redegøre for, fortolke og formidle klassiske og moderne tekster med henblik på belysningen af et filosofisk emne
 • At kunne overskue og organisere et stort og heterogent stofområde om et filosofisk emne
 • At kunne diskutere forskellige perspektiver på et filosofisk emne
 • At kunne vælge en relevant feedbackform

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofisk undersøgelse
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig prøve.

Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en karakter for den skriftlige præstation (den enkelte studerendes bidrag hertil). Den/de studerende udarbejder en filosofisk undersøgelse, der fremstiller og diskuterer et filosofisk problem gennem inddragelse af central filosofisk litteratur og selvstændig bearbejdning.

Sidetal: mindst 10 og højst 15 sider pr. studerende
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophical Investigation
ModulkodeKAFIL20222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet