Filosofisk undersøgelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette modul er, at den studerende fordyber sig i en filosofisk problematik med udgangspunkt i læsning af centrale filosofiske værker og artikler inden for et eller flere af følgende tre hovedområder:

 • Teoretisk filosofi (omfattende metafysik, ontologi, logik og argumentationsteori, videnskabsteori samt erkendelsesteori)
 • Praktisk filosofi (omfattende moralfilosofi, politisk filosofi og -teori, samt filosofisk antropologi og samfundsfilosofi) eller
 • Æstetisk filosofi (omfattende teorier om sansning, udtryksformer, forholdet mellem kunst og filosofi, stedsteori, materiel kultur og alternative politiske interventionsformer). 

Undervisningen tilrettelægges som seminarer inden for to af de tre hovedområder. Det kan veksle fra år til år, hvilke to hovedområder, der udbydes undervisning inden for. På baggrund af deltagelse i disse spor gennemfører den studerende en selvstændig undersøgelse af en filosofisk problematik, som den studerende fordyber sig i gennem at skrive en filosofisk opgave herom.

Læringsmål

Viden

 • Hvad en filosofisk problematik er
 • En bestemt filosofisk problematik
 • Hovedbegreber og argumenter knyttet til forskellige filosofiske perspektiver på den undersøgte filosofiske problematik
 • Koblingen mellem den undersøgte problematik og dens placering i den filosofiske tradition
 • den historiske kontekst for den undersøgte filosofiske problematik

Færdigheder

 • På sikker vis at kunne konstituere noget som en filosofisk relevant problematik
 • På selvstændig og dybdegående vis at kunne undersøge en filosofisk problematik
 • At skrive stringent, argumenterende og nuanceret om en filosofisk problematik
 • At kunne begrunde sit synspunkt på en filosofisk problematik gennem inddragelse af relevant teori
 • At kunne formidle et overblik over en problematik inden for den filosofiske tradition

Kompetencer

 • At kunne identificere noget som en mulig filosofisk problematik
 • At kunne undersøge noget på en sådan vis, at det bliver til en relevant filosofisk problematik
 • At kunne redegøre for, fortolke og formidle klassiske og moderne værker med henblik på belysningen af en filosofisk problematik
 • At kunne begrunde et givent synspunkt gennem inddragelse af relevant teori
 • At kunne overskue og organisere et stort og heterogent stofområde om en filosofisk problematik
 • At kunne diskutere forskellige perspektiver på en filosofisk problematik

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofiisk undersøgelse
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig prøve. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en karakter for den skriftlige præstation (den enkelte studerendes bidrag hertil).

Den studerende udarbejder en filosofisk undersøgelse, der fremstiller og diskuterer en filosofisk problematik gennem inddragelse af central litteratur og selvstændig bearbejdning. Der skal inddrages central litteratur fra teoretisk filosofi, praktisk filosofi og/eller æstetisk filosofi.
Sidetal: mindst 10 og højst 15 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophical Investigation
ModulkodeKAFIL20195
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet