Akademisk formidling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at skærpe den studerendes formidlingsevner i både akademiske og ikke-akademiske sammenhænge, herunder at skærpe den studerendes bevidsthed om og evne til at formidle egen faglighed og egne kompetencer som akademiker. Modulet er derfor bygget op omkring fire spor: 1) Med afsæt i et fagligt projekt eksperimenteres der med formidling af egen faglighed i en bredere kontekst. 2) Via AAU-innovation eller lignende institutioner på AAU deltager de studerende i en såkaldt ’solution camp’, hvor de får lejlighed til at bringe deres akademiske færdigheder i spil. 3) Med fokus på kompetenceafklaring bistår AAU Karriere eller lignende institutioner på AAU med råd og vejledning. 4) Kandidatuddannelsens mentorforløb sættes i gang. Det er den studerendes eget ansvar at træffe aftale med en relevant mentor.

Læringsmål

Viden

  • hvad akademisk faglighed er, herunder den studerendes særegne profil og faglighed
  • hvad egen faglighed kan, herunder i sammenligning med kandidater fra andre uddannelser
  • udfordringer og muligheder ift. at formidle egen faglighed, både til andre akademikere samt ikke-akademikere

Færdigheder

  • at formidle fagligt stof til andre akademikere samt ikke-akademikere
  • at formidle egen faglighed og egne kompetencer i et ikke-fagligt sprog
  • at bringe sin egen faglighed i spil i relation til en praktisk problematik

Kompetencer

  • at kunne sætte sin faglighed ind i en større praktisk sammenhæng
  • at kunne oversætte egen faglighed til et kompetencesprog
  • at kunne målrette og tilpasse sin kommunikation om egen faglighed ift modtageren

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAkademisk formidling
Prøveform
Mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i en selvvalgt stillingsbeskrivelse eller en motiveret ansøgning, hvor den studerende med fokus på faglige kompetencer begrunder, hvorfor ansøgningsstedet har brug for en kandidat med den studerendes faglige profil. Til eksamen fremlægger den studerende sin besvarelse for to medstuderende og eksaminator, og den studerende forholder sig ligeledes kritisk spørgende til 2 andre fremlæggelser.

Prøvetid: 30 min.

Omprøve: Hvis en studerende ikke består, reeksamineres der igennem en tilsvarende opgave, dog uden at der her vil være andre studerende til stede. Fremlæggelsen bedømmes da af modulets underviser.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAcademic dissemination
ModulkodeKAFIL20191
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i anvendt filosofi og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet