Skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling for studerende, som kombinerer to hovedområder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling i tilknytning til engelskuddannelsen.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning og vejledning løbende gennem uddannelsen.

Læringsmål

Viden

  • forståelse af forskellige skriftlige og mundtlige kommunikationssituationer og disses krav til udformning af kommunikationen
  • viden om adækvate formidlingsstrategier i forskellige former for faglig kommunikation.

Færdigheder

  • at udtrykke sig sikkert skriftligt og mundtligt på et korrekt, flydende samt idiomatisk og stilistisk adækvat engelsk
  • at udtrykke sig klart, velstruktureret og velargumenteret om faglige emner på engelsk på et avanceret akademisk niveau.

Kompetencer

  • at reflektere over og videreudvikle egen sproglig og kommunikativ kompetence på engelsk
  • at tilrettelægge og disponere skriftlig og mundtlig formidling af faglige emner optimalt i forhold til kommunikationssituationen.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig og mundtlig kommunikation og formidling for studerende, som kombinerer to hovedområder
Prøveform
Mundtlig
En ekstern individuel kombineret skriftlig og mundtlig prøve.

Den studerende udarbejder en skriftlig opgave på højst 5 sider i et frit valgt emne indenfor et af uddannelsens fagområder.

Den mundtlige prøve har form af en fremlæggelse i forlængelse af det skriftlige arbejde og en efterfølgende diskussion heraf. Der foretages en samlet bedømmelse af den studerendes samlede sprogfærdighed på baggrund af den skriftlige opgave og den mundtlige præstation.

Prøvetiden er normeret til 30 minutter, inkl. tid til votering og karaktergivning. Den studerendes fremlæggelse må højst vare 10 minutter.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer.

Vurderingskriterier: Vurderingskriterierne er angivet i universitetets eksamensordning.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten and Oral Communication for students combining two Faculties
ModulkodeKAENG2213
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i engelsk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet