Skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling i tilknytning til projektmodulet.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning og vejledning. Den sproglige vejledning knytter sig både til modulet i litteratur- og mediehistorie på 2. semester og projektmodulet på 3. semester.

Læringsmål

Viden

  • forståelse af forskellige skriftlige og mundtlige kommunikationssituationer og disses krav til udformning af kommunikationen
  • viden om adækvate formidlingsstrategier i forskellige former for faglig kommunikation.

Færdigheder

  • at udtrykke sig sikkert skriftligt og mundtligt på et korrekt, flydende samt idiomatisk og stilistisk adækvat engelsk
  • at udtrykke sig klart, velstruktureret og velargumenteret om faglige emner på engelsk på et avanceret akademisk niveau.

Kompetencer

  • at reflektere over og videreudvikle egen sproglig og kommunikativ kompetence på engelsk
  • at tilrettelægge og disponere skriftlig og mundtlig formidling af faglige emner optimalt i forhold til kommunikationssituationen.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig og mundtlig kommunikation og formidling
Prøveform
Mundtlig
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i: Skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling (Written and Oral Communication).

Prøven aflægges samtidig med prøven i Projektmodulet.

Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen.

Projektrapporten og den mundtlige præstation skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Omprøve afholdes efter samme retningslinjer.

Ved omprøve, hvor prøven i Projektmodulet er bestået, er den normerede prøvetid 20 minutter. Inden omprøve gives den studerende mulighed for sproglig revision af projektrapporten.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten and Oral Communication
ModulkodeKAENG2203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i engelsk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet