Visuel kultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • visuel kultur og visuel historie i de engelsksprogede lande, med vægt på perioden efter 1945 og den kulturelle betydning, som den teknologiske udvikling af billedmedierne har haft
 • billedanalytiske teorier og metoder
 • medieteorier og analysemetoder.

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Kursusundervisning i kombination med skriftlige opgaver og/eller mundtlige oplæg.

Læringsmål

Viden

 • indgående viden om udvalgte teorier om visuelle medier, visuelle kulturtekster/fænomener og om metoder til at analysere dem
 • viden om visuelle kulturer og deres historie og samspillet mellem billeddannelse og kulturhistorie
 • viden om forskellige medieteorier, billedteorier, samt visuelle teorier og deres anvendelighed i forhold til massekommunikerede billedfænomener
 • viden om et eller flere nutidige eller historiske visuelle tekst-/kulturfænomener, belyst gennem udvalgte teorier og analysemetoder.

Færdigheder

 • billedanalytiske metoder med særlig vægt på visuelle virkemidler
 • at anvende forskellige billed- og medieanalytiske metoder
 • at analysere forskellige kulturelle billeddannelser.

Kompetencer

 • at analysere, hvordan billedmedier fungerer kommunikativt og udsigelsesmæssigt
 • at analysere forholdet mellem billedfænomener og deres kulturelle forankring
 • at formidle viden om forskellige mediers karakteristika og funktion – herunder sammenhængen mellem medier og kultur.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVisuel kultur
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve på engelsk i: Visuel kultur (Visual Culture).

Prøven har form af en individuel bunden skriftlig opgave (modulopgave) på baggrund af kursusundervisning. Modulopgaven kan bestå af flere adskilte delopgaver, hvoraf nogle kan være besvaret i selve kursusundervisningen.

Besvarelsen må normalt være på højst 10 sider.

Opgavebesvarelsen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen afholdes efter samme retningslinjer.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelVisual Culture
ModulkodeKAENG209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i engelsk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet