Arbejde på et akademisk projekt i Danmark

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Et projektorienteret studieforløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med praksis i virksomheder og organisationer, men også at arbejdere mere teoretisk/metodisk med en problemstilling. Et semesterprojekt er forankret i et relevant forskningsmiljø.

Læringsmål

Viden

• Identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet og med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester.

• Reflektere over problemstillinger inden for international marketing på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

• Anvende teorier inden for international marketing på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.

• Udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.

• Formidle forskningsbaseret viden.

• Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

• Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

• Planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for international marketing.

• Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.

• Selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

• Argumentere på et videnskabeligt grundlag.

• Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende. Problemformuleringen bør dog godkendes af vejleder. Arbejdet kan foregå individuelt eller i grupper.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Ingen ud over de generelle sdgangskrav til uddannelsen.

Prøver

Prøvens navnArbejde på et akademisk projekt i Danmark
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Arbejde på et akademisk projekt i Danmark.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWork on an academic project in Denmark
ModulkodeKAEIM20167B
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet