Semesterprojekt: Empirical Investigations for International Marketing

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal vælge en valgfri problemstilling inden for international marketing, som øn-skes undersøgt. Derefter skal den studerende løse følgende opgaver: (1) litteratursøgning i relation til den valgte problemstilling samt udarbejdelse af en begrebsramme, (2) indsamling af relevant data og (3) udar- bejdelse af forslag til mulige løsninger på den valgte problemstilling. Analysearbejdet udføres i grupper og præsenteres i en skriftlig rapport.

Læringsmål

Viden

• Fremvise viden om marketingrelaterede problemstillinger, samt hvorledes man analyserer med henblik på beslutningsformål.

Færdigheder

• Formulere en konkret og relevant international marketingproblemstilling, som ønskes undersøgt.

• Identificere og undersøge teorier med relevans for problemstillingen.

• Udarbejde en forskningsplan.

• Enten indsamle primærdata (ved hjælpe af kvantitative og/eller kvalitative metoder) eller anvende sekundærdata til at undersøge den valgte marketingproblemstilling.

Kompetencer

• Den studerende skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige og erhvervsrelevante udvikling og specialisering.

• Bruge resultatet af egen analyse til at udarbejde alternative løsninger til problemstillingen.

• Præsentere analysen i en forskningsrapport med en tydelig struktur og et tydeligt sprog.

Undervisningsform

De studerende skal arbejde i grupper. Hver gruppe beslutter sig for en eller flere marketingproblemstillinger, som ønskes undersøgt ved hjælp af kvantitative eller kvalitative forskningsmetoder (eller en kombination heraf). De studerende skal endvidere analysere den indsamlede data i forhold til litteraturundersøgelsen og begrebsrammen med henblik på at undersøge den valgte problemstilling. Analysen vil danne grundlag for en forskningsrapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: Empirical Investigations for International Marketing
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
6a) Quantitative and Qualitative Methods in International Marketing/Business Research: Særlig spørgsmål i forbindelse med semesterprojekteksamen (5 ECTS).

6b) Semesterprojekt (5 ECTS)
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester project: Empirical Investigations for International Marketing
ModulkodeKAEIM20166
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet