Semesterprojekt: International Marketing in a Theoretical and Methodological Perspective

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende kan vælge bredt mellem emner og problemområder relateret til international marketing.

Læringsmål

Viden

• Det overordnede mål med modulet er at give den studerende kendskab til specialiserede emner inden for international marketing.

Færdigheder

• Den studerende forventes teoretisk og praktisk at kunne redegøre for centrale dele af de modeller og teorier, som belyses, samt på grundlag af disse at kunne undersøge relevante problemstillinger i praksis.

• Den studerende skal endvidere være i stand til at diskutere og analysere fordele og ulemper ved forskellige teoriretninger og modeller samt evne at relatere modulernes indhold til beslutningsformål i en virksomhed.

• Den studerende skal være i stand til at formulere en marketingproblemstilling med relevans for en international virksomhed.

Kompetencer

• Den studerende skal være i stand til at gennemføre en systematisk litteratursøgning, som kan danne ramme for konceptualisering af den identificerede problemstilling.

• Den studerende skal være i stand til at beskrive og diskutere den filosofiske/epistemologiske (videnskabsteoretiske) baggrund for de teorier, der er præsenteret i den gennemgåede litteratur.

• Den studerende skal være i stand til at udarbejde en model/strategi for undersøgelse af den identificerede problemstilling.

• Den studerende skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige og erhvervsrelevante udvikling og specialisering.

• Den studerende skal være i stand til at udarbejde en forskningsrapport med en tydelig struktur og et tydeligt sprog.

Undervisningsform

De studerende skal vælge en international marketingproblemstilling i forlængelse af det stof, der er dækket i modul 1 og 2, og efterfølgende løse følgende opgaver: (1) litteratur-søgning i relation til den valgte problemstilling og udformning af begrebsramme, (2) præsentation og diskussion af alternative metodologiske tilgange (på basis af viden inden for videnskabsteori og metodologisk design) og (3) forslag til mulige løsninger af den valgte problemstilling. Semesterprojektet udarbejdes i grupper og præsenteres i en rapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: International Marketing in a Theoretical and Methodological Perspective
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
3a) Research Methodology: Særlige spørgsmål i forbindelse med semesterprojekteksamen (5 ECTS).

3b) Semesterprojekt: 5 ECTS
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester project: International Marketing in a Theoretical and Methodological Perspective
ModulkodeKAEIM20163
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet